Dosčítanie obyvateľov 2021

Ako prebieha asistované sčítanie obyvateľov? Prostredníctvom stacionárneho asistenta, ktorý pôsobí na kontaktnommieste zriadenom obcou/mestom. Prostredníctvom mobilného asistenta, ktorý pôsobí v …