Pozvánka ZO JDS Horný Vadičov- posedenie pri opekaní dňa 11.09.2022

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Horný Vadičov srdečne pozýva svojich členov dňa 11. septembra 2022 o 14.00 hod. na futbalové …

Očkovanie psov proti besnote

Oznamujeme občanom, že dňa 17. septembra 2022 t.j. v sobotu sa uskutoční v našej obci očkovanie psov proti besnote. Vakcinácia je možná …

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSD, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 26.09.2022 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach …

Zber elektroodpadu – 23. augusta 2022

Dňa 23.08.2022 sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu. Prosíme občanov, aby nepoužiteľný elektroodpad umiestnili k bráne svojho rodinného domu, …

Detská hasičská súťaž dňa 28.08.2022 – DHZ Horný Vadičov

DHZ Horný Vadičov Vás srdečne pozýva na detskú hasičskú súťaž dňa 28. augusta 2022 so začiatkom o 09.30 hod. na …

Turistický pochod „Krížom Krážom osadami” v Krásne nad Kysucou 03.09.2022

Turistický oddiel HKO a mesto Krásno nad Kysucou Vás srdečne pozývajú na III.ročník turistického pochodu KRÍŽOM KRÁŽOM OSADAMI, ktorý sa …

Upozornenie na obmedzený prechod cestou do Kotrčinej Lúčky

V dňoch od 05.08. do 08.08.2022 budú vykonávané práce v súvislosti s realizáciou vodovodnej prípojky v katastrálnom území Prostredný Vadičov, cesta smerom na Kotrčinú …

Pozvánka na koncert skupiny TUBLATANKA – Krásno nad Kysucou

Mesto Krásno nad Kysucou Vás srdečne pozýva na koncert legendárnej rockovej skupina Tublatanka, ktorá príde 1. septembra 2022 o 20:00 hod. …

Zber plastov – 02. augusta 2022

Dňa 02. 08.2022 (v utorok) sa uskutoční zber plastov. Pripravené a zviazané vrecia umiestnite k bráne Vášho rodinného domu.

Oznámenie o výrube porastov v ochrannom pásme vedenia VN v katastrálnom území Prostredný Vadičov – SSD, a.s. Žilina

MVM, a. s. Žilina ako osoba poverená spoločnosťou SSD, a. s. Žilina vyzýva vlastníkov(správcov, nájomcov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádza …

Zber papiera – 28. júla 2022

Dňa 28. júla 2022 sa uskutoční podomový zber papiera v spolupráci s firmou pána Juraja Krajčiho.

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskom roku 2022/2023

V prípade, že sa Vás zmena okruhu oprávnených detí v súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu týka, oznámte to a predložte …

Letný Country bál – 06.08.2022 Ochodnica

Obec Ochodnica a Slovenský zväz záhradkárov v Ochodnici Vás srdečne pozývajú na Letný Country bál, ktorý sa uskutoční v sobotu …

Zakopecká cezpoľná 20-tka 2022 _ beh amatérskych bežcov dňa 10.09.2022 v obci Zákopčie

·         Obec Zákopčie aj tento rok organizuje beh amatérskych bežcov Zakopecká cezpoľná 20-tka 2022. ·         3. ročník  sa uskutoční v …

Podvody na senioroch – upozornenie OR PZ v Čadci

Zber plastov – 04. júla 2022

Dňa 04. 07.2022 (v pondelok) sa uskutoční zber plastov. Pripravené a zviazané vrecia umiestnite k bráne Vášho rodinného domu.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – OR HaZZ Čadca

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich …

Štatistické zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach – Štatistický úrad SR Banská Bystrica

Rozhodnutia za dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálny odpad na rok 2022

OZNAM – Zmena poplatku za odber pitnej vody z obecného vodovodu a odpis stavu vodomerov

V období od 01.06.2022 do 24.06.2022 bude v obci prebiehať odpočet spotreby vody z obecného vodovodu Košariská, Galierovce, pričom poverený …