Oznam – odpis stavu vodomerov v správe SEVAK, a.s. Žilina

SEVAK, a.s. Žilina oznamuje občanom, že v dňoch od 22.04. do 27.04.2022 budú odpisovať stav vodomerov. Žiadajú o ich sprístupnenie.

Oznam – vyplácanie podielu na výnosoch a majetku za rok 2021

Lesné spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Horný Vadičov oznamuje členom spoločenstva, že podiel na výnosoch a majetku určenom na rozdelenie podľa veľkosti …

Oznam – vývoz komunálneho odpadu

T+T, a.s. Žilina oznamuje, že vývoz komunálneho odpadu (smetných nádob) v obci Horný Vadičov sa z dôvodu Veľkonočných sviatkov uskutoční v zmenenom termíne …

Upozornenie – podvody na senioroch

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci upozorňuje všetkých občanov, najmä seniorov na podvodné telefonáty za účelom vylákania finančnej hotovosti.

Zber papiera – 14. apríla 2022

Dňa 14.apríla 2022 sa uskutoční podomový zber papiera v spolupráci s firmou pána Juraja Krajčiho.

Zber plastov – 05. apríla 2022

Dňa 05. apríla 2022 sa v našej obci uskutoční zber plastov. Pripravené a zviazané vrecia umiestnite k bráne Vášho rodinného …

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Čadci odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v …

Oznámenie o zápise detí do Materskej školy Horný Vadičov

Riaditeľka MŠ Horný Vadičov oznamuje, že zápis detí do Materskej školy Horný Vadičov na školský rok 2022/2023 bude v termíne …

Pozvánka – výročná členská schôdza – JDS Horný Vadičov

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Hornom Vadičove pozýva svojich členom na výročnú členskú schôdzu dňa 27.03.2022 o 14.00 hod. …

Upozornenie na zákaz vypaľovania suchej trávy – OR HaZZ Čadca

Vzhľadom  k príchodu teplých  jarných dní  a   požiarov  súvisiacich  s  vypaľovaním  suchej  trávy   Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru  v  Čadci   …

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – OR HaZZ v Čadci

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich …

Oznam o udelení riaditeľského voľna dňa 17.03.2022 – Základná škola Horný Vadičov

Riaditeľka školy udeľuje  žiakom Základnej školy Horný Vadičov 277, v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. ( školský zákon), riaditeľské voľno …

Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany pred požiarmi – OR HaZZ Čadca

Zber elektroodpadu – 21. marca 2022

Dňa 21.03.2022 sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu. Prosíme občanov, aby nepoužiteľný elektroodpad umiestnili k bráne svojho rodinného domu, …

Zhromaždenie spoluvlastníkov Lesného spoločenstva, pozemkového spoločenstva Horný Vadičov – 03.04.2022

Výbor Lesného spoločenstva, pozemkového spoločenstva Horný Vadičov oznamuje, že dňa 03.04.2022 o 14.00 hod. v Hasičskej zbrojnici v Hornom Vadičove …

Dočasné útočisko štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom – infomateriál

Stredoslovenská distribučná, a. s. – dôležité informácie

V mene spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., (SSD) si Vám dovoľujem zaslať dva dôležité listy. Prvý sa týka všetkých samospráv. Ide …

Zber plastov – 01. marca 2022

Dňa 01. marca 2022 sa v našej obci uskutoční zber plastov. Pripravené a zviazané vrecia umiestnite k bráne Vášho rodinného …

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSD, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 17.03.2022 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach …

Manuál pre občanov, ako zvládnuť ochorenie COVID-19 variant omikron v domácnosti

Žilinský samosprávny kraj vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu pripravil Manuál pre občanov, ako zvládnuť ochorenie COVID-19 variant omikron v domácnosti. …