Výzva na nomináciu udelenia ocenenia za aktívne občianstvo a ľudskosť 2021

Rada mládeže Žilinského kraja: Aj v roku 2021 ponúkame možnosť nominovať osobnosti na udelenie ocenení za aktívne občianstvo a ľudskosť. Všetky informácie …

Oznámenie o zatvorení Klientskeho centra a Okresného úradu Kysucké Nové Mesto dňa 22.10.2021

Dňa 22.10.2011 v čase od 08.00 do 14.00 hod. bude zatvorené Klientske centrum a Okresný úrad Kysucké Nové Mesto z …

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 26.10.2021

Dňa 26.10.2021 v čase od 07.30 do 17.30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác …

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 25.10.2021

Dňa 25.10.2021 v čase od 07.30 do 17.30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác …

Výberové konanie – samostatný referent stavebného úradu

Obec Rudina v zastúpení starostkou obce Ing. Annou Mičianovou vyhlasuje výberové konanie na pracovníka spoločného stavebného úradu, pracovisko v Kysuckom …

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskom roku 2021/2022

Vážení rodičia, uvedomujeme si, že je čas prázdnin a dovoleniek, ale vzhľadom na legislatívnu zmenu zákona o dotáciách a termíny, ktoré …

Opatrenia počas letných dní – upozornenie OR HaZZ v Čadci

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci upozorňuje občanov na zvýšenú pozornosť počas leta a prázdnin v súvislosti s …

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 06.07.2021

Dňa 06.07.2021 v čase od 07.30 do 16.30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác …

Čiastočná uzávierka cesty III_2017 v k. ú. Kysucký Lieskovec

V k. ú. Kysucký Lieskovec bude 8 dní v termíne od 14.05.2021 do 30.08.2021 čiastočná uzávierka cesty III_2017 z dôvodu realizácie …

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 07.06.2021

Dňa 07.06.2021 v čase od 07.30 do 15.30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác …

Aj pošta je Váš bankomat

Rýchly výber hotovosti pri každom okienku na pošte už od 1,80 Eur za výber

Možnosť zaočkovania sa Špeciálnym zdravotným tímom priamo v obci

Oznamujeme občanom, seniorom a najohrozenejšej skupine obyvateľov, ak máte záujem o očkovanie proti ochoreniu Covid 19 a nemáte možnosť sa …