Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008_409 – Viera Káčeriková, H. Vadičov Rok: 2022 Mesiac: Máj Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.04.2022 – 30.04.2022 Rok: 2022 Mesiac: Apríl Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.04.2022 – 30.04.2022 Rok: 2022 Mesiac: Apríl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva č. 3220493 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka Rok: 2022 Mesiac: Máj Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o balíčku GDPR+ Rok: 2022 Mesiac: Máj Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o opakovanom nájme byt 8/652/2022 Číslo: 8/652/2022 Rok: 2022 Mesiac: Máj Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 7-2022 – Miroslav Kubík, H. Vadičov Číslo: 7_2022 Rok: 2022 Mesiac: Apríl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 6_2022 – Miroslav Kubík, H. Vadičov Číslo: 6_2022 Rok: 2022 Mesiac: Apríl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme bytu 1/651/2022 Číslo: 1/651/2022 Rok: 2022 Mesiac: Apríl Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.03.2022 – 31.03.2022 Rok: 2022 Mesiac: Marec Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.03.2022 – 31.03.2022 Rok: 2022 Mesiac: Marec Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET Číslo: CUET-278-02-2022-SK Rok: 2022 Mesiac: Marec Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o prevádzke webového sídla Číslo: SOP-279-02-2022-SK Rok: 2022 Mesiac: Marec Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o rekonštrukcii webového sídla Číslo: SOD-279-02-2022-SK Rok: 2022 Mesiac: Marec Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2022 Rok: 2022 Mesiac: Marec Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.02.2022 – 28.02.2022 Rok: 2022 Mesiac: Február Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.01.2022 – 31.01.2022 Rok: 2022 Mesiac: Január Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.02.2022 – 28.02.2022 Rok: 2022 Mesiac: Február Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.01.2022 – 31.01.2022 Rok: 2022 Mesiac: Január Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.12.2021 – 31.12.2021 – doplnenie Rok: 2021 Mesiac: December Viac