Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Horný Vadičov v roku 2016 č. 3/2016 – Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb, Štúrova 1210/61, Kysucké Nové Mesto

Dátum zverejnenia:

Zobraziť dokument