Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2017. Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie 1/2017 – FK VADIČOV, OZ Horný Vadičov 160

Dátum zverejnenia:

Zobraziť dokument