Dohoda č. 69-§50j-2012 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa §50j zákona č. 5-2004 Z. z.

Dátum zverejnenia:

Zobraziť dokument