Typ: Zmluva Názov: Zmluva o audite a iných uisťovacích službách Číslo: A2021HORNYVADICOV2Y Rok: 2022 Mesiac: Marec Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 5_2022 – Zuzana Martinčeková, H. Vadičov Číslo: 5_2022 Rok: 2022 Mesiac: Marec Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 4_2022 – Zuzana Martinčeková, H. Vadičov Číslo: 4_2022 Rok: 2022 Mesiac: Marec Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 3_2022 – Zuzana Martinčeková, H. Vadičov Číslo: 3_2022 Rok: 2022 Mesiac: Marec Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2_2022 – Anna Zajková, H. Vadičov Číslo: 2_2022 Rok: 2022 Mesiac: Marec Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o opakovanom nájme bytu 2-652-2022 Číslo: 2-652-2022 Rok: 2022 Mesiac: Február Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o združenej dodávke elektriny Rok: 2022 Mesiac: Február Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1_2022 – Janka Gažová, Žilina Číslo: 1_2022 Rok: 2022 Mesiac: Január Viac
Typ: Zmluva Názov: Komunikačný ekosystém Munipolis Rok: 2021 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti Rok: 2022 Mesiac: Január Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.12.2021 – 31.12.2021 Rok: 2021 Mesiac: December Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.12.2021 – 31.12.2021 Rok: 2021 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1/2021 k nájomnej zmluve o prenájme pozemku uzatvorenej podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonika Benedikt Minárik Rok: 2022 Mesiac: Január Viac
Typ: Zmluva Názov: Nájomná zmluva Číslo: 2/2021/NP Rok: 2021 Mesiac:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/a/e/aecf06b0-d9db-436c-9a95-bcd9158e4b6b/hornyvadicov.sk/web/wp-content/themes/horny-vadicov/archive-dokumenty.php on line 77
Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 24_2021 – Kamil Kubaščík, H. Vadičov Číslo: 24_2021 Rok: 2021 Mesiac: December Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.11.2021 – 30.11.2021 Rok: 2021 Mesiac: November Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 23_2021 – Dana Kubaščíková, H. Vadičov Číslo: 23_2021 Rok: 2021 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 3 k zmluve č. 286/2019/CZO o zhodnotení/zneškodnení odpadov Číslo obj.zmluvy: 286/2019/CZO Rok: 2021 Mesiac: December Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.11.2021 – 30.11.2021 Rok: 2021 Mesiac: November Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 22_2021 – Antónia Vavreková, H. Vadičov Číslo: 22_2021 Rok: 2021 Mesiac: December Viac