Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.06.2021 – 30.06.2021 Rok: 2021 Mesiac: Jún Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.06.2021 – 30.06.2021 Rok: 2021 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 17_2021 – Lenka Zátorská, H. Vadičov Číslo: 17_2021 Rok: 2021 Mesiac: Júl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13_2021 – Miroslav Káčerik, KNM Číslo: 13_2021 Rok: 2021 Mesiac: Júl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o poskytovaní technickej služby Číslo: 5/2021 Rok: 2021 Mesiac: Júl Viac
Typ: Ostatné dokumenty Názov: Záverečný účet Obce Horný Vadičov 2020 Rok: 2021 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12_2021 – Peter Káčerik, H. Vadičov Číslo: 12_2021 Rok: 2021 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 11_2021 – Ľubomíra Sventeková, Horelica Číslo: 11_2021 Rok: 2021 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme hrobového miesta č. 618_2016 – Vladimír Berešík Číslo: 618_2016 Rok: 2021 Mesiac: Jún Viac
Typ: Ostatné dokumenty Názov: Záverečný účet Obce Horný Vadičov za rok 2020 – NÁVRH Rok: 2020 Mesiac: December Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.05.2021 – 31.05.2021 Rok: 2021 Mesiac: Máj Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.05.2021 – 31.05.2021 Rok: 2021 Mesiac: Máj Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere použitých jedlých olejov a tukov z domácností – Trafin Oil SK, s.r.o. Bytča Číslo: 2021 Rok: 2021 Mesiac: Máj Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Číslo: 3210487 Rok: 2021 Mesiac: Máj Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.04.2021 – 30.04.2021 Rok: 2021 Mesiac: Apríl Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.04.2021- 30.04.2021 Rok: 2021 Mesiac: Apríl Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.03. 2021 – 31.03.2021 Rok: 2021 Mesiac: Marec Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2021 Číslo: 1/2021 Rok: 2021 Mesiac: Apríl Viac
Typ: Zmluva Názov: Nájomná zmluva Číslo: 1/2021/NP Rok: 2021 Mesiac: Máj Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o dlhodobom nájme pozemku Rok: 2021 Mesiac: Máj Viac