Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.05.2021 – 31.05.2021 Rok: 2021 Mesiac: Máj Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere použitých jedlých olejov a tukov z domácností – Trafin Oil SK, s.r.o. Bytča Číslo: 2021 Rok: 2021 Mesiac: Máj Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Číslo: 3210487 Rok: 2021 Mesiac: Máj Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.04.2021 – 30.04.2021 Rok: 2021 Mesiac: Apríl Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.04.2021- 30.04.2021 Rok: 2021 Mesiac: Apríl Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.03. 2021 – 31.03.2021 Rok: 2021 Mesiac: Marec Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2021 Číslo: 1/2021 Rok: 2021 Mesiac: Apríl Viac
Typ: Zmluva Názov: Nájomná zmluva Číslo: 1/2021/NP Rok: 2021 Mesiac: Máj Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o dlhodobom nájme pozemku Rok: 2021 Mesiac: Máj Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2021 Číslo: 2/2021 Rok: 2021 Mesiac: Apríl Viac
Typ: Ostatné dokumenty Názov: Schválený rozpočet obce na roky 2021 až 2023 Rok: 2021 Mesiac: Apríl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme bytu č. 5-651-2021 – Jana Bellová Číslo: 5_651_2021 Rok: 2021 Mesiac: Apríl Viac
Typ: Zmluva Názov: Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 5-651-2021 – Ľuboš Kubaščík Číslo: 5_651_2021 Rok: 2021 Mesiac: Apríl Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.03.2021 – 31.03.2021 Rok: 2021 Mesiac: Marec Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 10-2021 – Alena Murčíková Číslo: 10/2021 Rok: 2021 Mesiac: Apríl Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.12.2020 – 31.12. 2020 Rok: 2020 Mesiac: December Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.11. 2020 -30.11. 2020 Rok: 2020 Mesiac: November Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.10. 2020 -31.10. 2020 Rok: 2020 Mesiac: Október Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.09. 2020 – 30.09. 2020 Rok: 2020 Mesiac: September Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.08.2020 do 31.08.2020 Rok: 2020 Mesiac: August Viac