Zmluva č.17-2012Sk o poskytnutí verejných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Obvodného úradu Žilina – k Návrhu na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie

Dátum zverejnenia:

Zobraziť dokument