Zmluva o dielo č. 01-07-2014 uzavretá v súlade s ustanoveniami § 536 a násl. Zák. č. 513-1991 Zb. a ustanoveniami Zák. č. 618-2003 Zb. Autorského zákona – Studio A.P.P., s.r.o., Kysucké Nové Mesto

Dátum zverejnenia:

Zobraziť dokument