Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Horný Vadičov v roku 2016 – č. zmluvy 2-2016 – DHZ Horný Vadičov o. z. Horný Vadičov 174

Dátum zverejnenia:

Zobraziť dokument