Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-R-571-005-2015 – súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky – Ministerstvo vnútra SR Bratislava

Dátum zverejnenia:

Zobraziť dokument