Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Remeslá a doplnkové zamestnania; Folkór – Doc. PhDr. Ivana Kontriková – Šusteková, PhD.

Dátum zverejnenia:

Zobraziť dokument