Vážení rodičia,

uvedomujeme si, že je čas prázdnin a dovoleniek, ale vzhľadom na legislatívnu zmenu zákona o dotáciách a termíny, ktoré musí  Obec Horný Vadičov ako zriaďovateľ ZŠ a MŠ Horný Vadičov dodržiavať, Vás prosíme o porozumenie a súčinnosť. V prípade, že sa Vás zmena okruhu oprávnených detí v súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu týka, oznámte to a predložte potrebné potvrdenie resp. čestné vyhlásenie na Obecný úrad v Hornom Vadičove v termíne do 03.08.2021, nakoľko zriaďovateľ musí zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie doručiť Úradu práce v Kysuckom Novom Meste do termínu 10.08.2021.  Ďakujeme za porozumenie a ústretovosť.