V prípade, že sa Vás zmena okruhu oprávnených detí v súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu týka, oznámte to a predložte potvrdenie, že ide o dieťa v hmotnej núdzi, resp. v životnom minime alebo čestné vyhlásenie o neuplatnení si daňového bonusu, na Obecný úrad v Hornom Vadičove v termíne do 05.08.2022, nakoľko zriaďovateľ musí zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie doručiť Úradu práce v Kysuckom Novom Meste do termínu 10.08.2022.  Ďakujeme za porozumenie a ústretovosť.