Výzva na nomináciu udelenia ocenenia za aktívne občianstvo a ľudskosť 2021

Rada mládeže Žilinského kraja: Aj v roku 2021 ponúkame možnosť nominovať osobnosti na udelenie ocenení za aktívne občianstvo a ľudskosť. Všetky informácie …

Oznámenie o zatvorení Klientskeho centra a Okresného úradu Kysucké Nové Mesto dňa 22.10.2021

Dňa 22.10.2011 v čase od 08.00 do 14.00 hod. bude zatvorené Klientske centrum a Okresný úrad Kysucké Nové Mesto z …

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 26.10.2021

Dňa 26.10.2021 v čase od 07.30 do 17.30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác …

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 25.10.2021

Dňa 25.10.2021 v čase od 07.30 do 17.30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác …

Zber plastov – 05. októbra 2021

Obec Horný Vadičov oznamuje občanom, že dňa 05.10. 2021 sa v našej obci uskutoční zber plastov. Pripravené a zviazané vrecia …

Informácie k očkovaniu na COVID – 19

Očkovanie psov proti besnote

V sobotu dňa 11. septembra 2021 sa uskutoční očkovanie psov proti besnote. Očkovanie bude prebiehať nasledovne: v Prostrednom Vadičove  v čase od …

Výberové konanie – samostatný referent stavebného úradu

Obec Rudina v zastúpení starostkou obce Ing. Annou Mičianovou vyhlasuje výberové konanie na pracovníka spoločného stavebného úradu, pracovisko v Kysuckom …

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskom roku 2021/2022

Vážení rodičia, uvedomujeme si, že je čas prázdnin a dovoleniek, ale vzhľadom na legislatívnu zmenu zákona o dotáciách a termíny, ktoré …

Opatrenia počas letných dní – upozornenie OR HaZZ v Čadci

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci upozorňuje občanov na zvýšenú pozornosť počas leta a prázdnin v súvislosti s …

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horný Vadičov na ll. polrok 2021

Obec Horný Vadičov Hlavný kontrolór obce 023 45  Horný Vadičov Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horný Vadičov na II. …

S knihou nás baví svet

Obecná knižnica v Hornom Vadičove získala v rámci projektu s názvom „S knihou nás baví svet“  dotáciu z Fondu na podporu umenia v sume 1 500,00 €,  …

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 06.07.2021

Dňa 06.07.2021 v čase od 07.30 do 16.30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác …

Čiastočná uzávierka cesty III_2017 v k. ú. Kysucký Lieskovec

V k. ú. Kysucký Lieskovec bude 8 dní v termíne od 14.05.2021 do 30.08.2021 čiastočná uzávierka cesty III_2017 z dôvodu realizácie …

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 07.06.2021

Dňa 07.06.2021 v čase od 07.30 do 15.30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác …

Aj pošta je Váš bankomat

Rýchly výber hotovosti pri každom okienku na pošte už od 1,80 Eur za výber

Možnosť zaočkovania sa Špeciálnym zdravotným tímom priamo v obci

Oznamujeme občanom, seniorom a najohrozenejšej skupine obyvateľov, ak máte záujem o očkovanie proti ochoreniu Covid 19 a nemáte možnosť sa …