Zber plastov – 04. januára 2022

V utorok 04. januára 2022 sa v našej obci uskutoční zber plastov. Pripravené a zviazané vrecia umiestnite k bráne Vášho …

Voľné pracovné miesto učiteľ/ka SLJ – Základná škola Horný Vadičov

Základná škola Horný Vadičov prijme na zastupovanie počas MD učiteľa/ku SLJ s predpokladaným nástupom od 15.02.2022.

Štatistické zisťovanie rodinných účtov vo vybraných domácnostiach – Štatistický úrad SR, Banská Bystrica

V dňoch od 07.12.2021 do 12.01.2023 Štatistický úrad SR, Banská Bystrica realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov v našej …

Oznam – odpis stavu vodomerov z obecného vodovodu Košariská, Galierovce k 31.12.2021

V období od 20.12.2021 do 12.01.2022 bude v obci prebiehať odpočet spotreby vody z obecného vodovodu Košariská, Galierovce, pričom poverený …

Uznesenie vlády č. 695 z 24.11.2021 – vyhlásenie núdzového stavu od 25.11.2021 na 90 dní

Dňom 25.11.2021 vláda SR vyhlásila núdzový stav pre celé územie Slovenskej republiky na obdobie 90 dní. Bližšie informáciu v uznesení …

Propagačný materiál súvisiaci s africkým morom ošípaných

Nové zmluvy o dodávke elektriny a plynu s novým dodávateľom SSE a.s. po ukončení činnosti spoločnosti Slovakia Energy

Oznam spoločnosti SSE a.s. – radi by sme Vás touto cestou informovali o možnosti zrealizovať pre Vašich obyvateľov pomoc s …

Plánovaná odstávka pevnej linky dňa 16.11.2021 – Telekom

V utorok 16.11.2021 v čase medzi 2.00 až 3.15 hod. ráno prebehne plánovaná odstávka pevnej linky Telekom. Volania na tiesňové linky (112, 150, 155, …

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 03.12.2021

Dňa 03.12.2021 v čase od 07.30 do 17.30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác …

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 02.12.2021

Dňa 02.12.2021 v čase od 07.30 do 18.00 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác …

Pracovná ponuka na voľné pracovné miesto v ZŠ Horný Vadičov

Základná škola Horný Vadičov disponuje voľným pracovným miestom: učiteľ/učiteľka II. stupňa ZŠ s aprobáciou Telesná výchova v kombinácii s predmetom …

Zber plastov – 02. novembra 2021

Dňa 02. novembra 2021 sa v našej obci uskutoční zber plastov. Pripravené a zviazané vrecia umiestnite k bráne Vášho rodinného …

Výzva na nomináciu udelenia ocenenia za aktívne občianstvo a ľudskosť 2021

Rada mládeže Žilinského kraja: Aj v roku 2021 ponúkame možnosť nominovať osobnosti na udelenie ocenení za aktívne občianstvo a ľudskosť. Všetky informácie …

Oznámenie o zatvorení Klientskeho centra a Okresného úradu Kysucké Nové Mesto dňa 22.10.2021

Dňa 22.10.2011 v čase od 08.00 do 14.00 hod. bude zatvorené Klientske centrum a Okresný úrad Kysucké Nové Mesto z …

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 26.10.2021

Dňa 26.10.2021 v čase od 07.30 do 17.30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác …

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 25.10.2021

Dňa 25.10.2021 v čase od 07.30 do 17.30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác …

Informácie k očkovaniu na COVID – 19

Očkovanie psov proti besnote

V sobotu dňa 11. septembra 2021 sa uskutoční očkovanie psov proti besnote. Očkovanie bude prebiehať nasledovne: v Prostrednom Vadičove  v čase od …

Výberové konanie – samostatný referent stavebného úradu

Obec Rudina v zastúpení starostkou obce Ing. Annou Mičianovou vyhlasuje výberové konanie na pracovníka spoločného stavebného úradu, pracovisko v Kysuckom …

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskom roku 2021/2022

Vážení rodičia, uvedomujeme si, že je čas prázdnin a dovoleniek, ale vzhľadom na legislatívnu zmenu zákona o dotáciách a termíny, ktoré …