Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskom roku 2021/2022

Vážení rodičia, uvedomujeme si, že je čas prázdnin a dovoleniek, ale vzhľadom na legislatívnu zmenu zákona o dotáciách a termíny, ktoré …

Topografický ústav Banská Bystrica – plánovaný zber špecifických údajov v oblasti Kysucké Nové Mesto

Topografický ústav Banská Bystrica oznámil obci Horný Vadičov, že v termíne od 26.07. do 30.07.2021 je plánovaný zber špecifických údajov …

Pozvánka – zhromaždenie spoluvlastníkov Lesného spoločenstva, pozemkového spoločenstva Horný Vadičov dňa 08.08.2021

Výbor Lesného spoločenstva, pozemkového spoločenstva Horný Vadičov oznamuje, že dňa 08.08.2021 o 14.00 hod. v Hasičskej zbrojnici sa uskutoční “Zhromaždenie …

Opatrenia počas letných dní – upozornenie OR HaZZ v Čadci

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci upozorňuje občanov na zvýšenú pozornosť počas leta a prázdnin v súvislosti s …

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci vyhlásilo od 11.06.2021 od 06.00 hod. do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku …

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horný Vadičov na ll. polrok 2021

Obec Horný Vadičov Hlavný kontrolór obce 023 45  Horný Vadičov NÁVRH Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horný Vadičov na …

S knihou nás baví svet

Obecná knižnica v Hornom Vadičove získala v rámci projektu s názvom „S knihou nás baví svet“  dotáciu z Fondu na podporu umenia v sume 1 500,00 €,  …

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 06.07.2021

Dňa 06.07.2021 v čase od 07.30 do 16.30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác …

Čiastočná uzávierka cesty III_2017 v k. ú. Kysucký Lieskovec

V k. ú. Kysucký Lieskovec bude 8 dní v termíne od 14.05.2021 do 30.08.2021 čiastočná uzávierka cesty III_2017 z dôvodu realizácie …

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 07.06.2021

Dňa 07.06.2021 v čase od 07.30 do 15.30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác …

Aj pošta je Váš bankomat

Rýchly výber hotovosti pri každom okienku na pošte už od 1,80 Eur za výber

Možnosť zaočkovania sa Špeciálnym zdravotným tímom priamo v obci

Oznamujeme občanom, seniorom a najohrozenejšej skupine obyvateľov, ak máte záujem o očkovanie proti ochoreniu Covid 19 a nemáte možnosť sa …