Oznámenie o výrube porastov v ochrannom pásme vedenia VN v katastrálnom území Prostredný Vadičov – SSD, a.s. Žilina

MVM, a. s. Žilina ako osoba poverená spoločnosťou SSD, a. s. Žilina vyzýva vlastníkov(správcov, nájomcov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádza …

Zber papiera – 28. júla 2022

Dňa 28. júla 2022 sa uskutoční podomový zber papiera v spolupráci s firmou pána Juraja Krajčiho.

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskom roku 2022/2023

V prípade, že sa Vás zmena okruhu oprávnených detí v súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu týka, oznámte to a predložte …

Letný Country bál – 06.08.2022 Ochodnica

Obec Ochodnica a Slovenský zväz záhradkárov v Ochodnici Vás srdečne pozývajú na Letný Country bál, ktorý sa uskutoční v sobotu …

Zakopecká cezpoľná 20-tka 2022 _ beh amatérskych bežcov dňa 10.09.2022 v obci Zákopčie

·         Obec Zákopčie aj tento rok organizuje beh amatérskych bežcov Zakopecká cezpoľná 20-tka 2022. ·         3. ročník  sa uskutoční v …

Inflačná pomoc

Podvody na senioroch – upozornenie OR PZ v Čadci

Zatvorená pošta

Pošta Horný Vadičov oznamuje, že v pondelok 04.07.2022 bude z prevádzkových dôvodov zatvorená.

Zber plastov – 04. júla 2022

Dňa 04. 07.2022 (v pondelok) sa uskutoční zber plastov. Pripravené a zviazané vrecia umiestnite k bráne Vášho rodinného domu.

Voľné pracovné miesta Základná škola Horný Vadičov

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – OR HaZZ Čadca

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich …

Štatistické zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach – Štatistický úrad SR Banská Bystrica

Rozhodnutia za dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálny odpad na rok 2022

Prerušenie dodávky pitnej vody dňa 14.06.2022

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie oznamuje svojim odberateľom, že z dôvodu poruchy na verejnom vodovode bude prerušená dodávka vody v utorok 14. júna …

OZNAM – Zmena poplatku za odber pitnej vody z obecného vodovodu a odpis stavu vodomerov

V období od 01.06.2022 do 24.06.2022 bude v obci prebiehať odpočet spotreby vody z obecného vodovodu Košariská, Galierovce, pričom poverený …

Žiadosť o spoluprácu-možnosť uchádzať sa o prijatie do služobného pomeru príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže

Zber plastov – 31. mája 2022

Dňa 31.05.2022 sa uskutoční zber plastov. Pripravené a zviazané vrecia umiestnite k bráne Vášho rodinného domu.

Váľanie mája

Obec Horný Vadičov v spolupráci s folklórnym súborom a dobrovoľným hasičským zborom oznamuje, že dňa 31. mája 2022 o 17:15 …

Zber textilu a nepotrebných vecí v domácnosti

Stavanie mája

V sobotu, dňa 30. apríla 2022 o 17:00 hodine sa uskutoční v spolupráci Dobrovoľného hasičského zboru a folklórneho súboru tradičné stavanie mája na …