Oznam a informácie o zápise do 1. ročníka ZŠ Horný Vadičov

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Horný Vadičov za rok 2021.

Zber plastov – 01. marca 2022

Dňa 01. marca 2022 sa v našej obci uskutoční zber plastov. Pripravené a zviazané vrecia umiestnite k bráne Vášho rodinného …

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSD, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 17.03.2022 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach …

Manuál pre občanov, ako zvládnuť ochorenie COVID-19 variant omikron v domácnosti

Žilinský samosprávny kraj vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu pripravil Manuál pre občanov, ako zvládnuť ochorenie COVID-19 variant omikron v domácnosti. …

Voľné pracovné miesto – kuchárka – Centrum sociálnych služieb Fantázia, pracovisko Horný Vadičov 54

Centrum sociálnych služieb Fantázia, Kysucké Nové Mesto príjme do pracovného pomeru kuchárku na pracovisko Horný Vadičov č. 54.

Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností – Štatistický úrad Slovenskej republiky Banská Bystrica

V dňoch od 04.02.2022 do 22.07.2022 Štatistický úrad SR, Banská Bystrica realizuje zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v …

Voľné pracovné miesto učiteľ/ka SLJ – Základná škola Horný Vadičov

Základná škola Horný Vadičov prijme na zastupovanie počas MD učiteľa/ku SLJ s predpokladaným nástupom od 15.02.2022.

Štatistické zisťovanie rodinných účtov vo vybraných domácnostiach – Štatistický úrad SR, Banská Bystrica

V dňoch od 07.12.2021 do 12.01.2023 Štatistický úrad SR, Banská Bystrica realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov v našej …

Oznam – odpis stavu vodomerov z obecného vodovodu Košariská, Galierovce k 31.12.2021

V období od 20.12.2021 do 12.01.2022 bude v obci prebiehať odpočet spotreby vody z obecného vodovodu Košariská, Galierovce, pričom poverený …

Uznesenie vlády č. 695 z 24.11.2021 – vyhlásenie núdzového stavu od 25.11.2021 na 90 dní

Dňom 25.11.2021 vláda SR vyhlásila núdzový stav pre celé územie Slovenskej republiky na obdobie 90 dní. Bližšie informáciu v uznesení …

Propagačný materiál súvisiaci s africkým morom ošípaných

Nové zmluvy o dodávke elektriny a plynu s novým dodávateľom SSE a.s. po ukončení činnosti spoločnosti Slovakia Energy

Oznam spoločnosti SSE a.s. – radi by sme Vás touto cestou informovali o možnosti zrealizovať pre Vašich obyvateľov pomoc s …

Plánovaná odstávka pevnej linky dňa 16.11.2021 – Telekom

V utorok 16.11.2021 v čase medzi 2.00 až 3.15 hod. ráno prebehne plánovaná odstávka pevnej linky Telekom. Volania na tiesňové linky (112, 150, 155, …

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 03.12.2021

Dňa 03.12.2021 v čase od 07.30 do 17.30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác …

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 02.12.2021

Dňa 02.12.2021 v čase od 07.30 do 18.00 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác …

Pracovná ponuka na voľné pracovné miesto v ZŠ Horný Vadičov

Základná škola Horný Vadičov disponuje voľným pracovným miestom: učiteľ/učiteľka II. stupňa ZŠ s aprobáciou Telesná výchova v kombinácii s predmetom …

Výzva na nomináciu udelenia ocenenia za aktívne občianstvo a ľudskosť 2021

Rada mládeže Žilinského kraja: Aj v roku 2021 ponúkame možnosť nominovať osobnosti na udelenie ocenení za aktívne občianstvo a ľudskosť. Všetky informácie …

Oznámenie o zatvorení Klientskeho centra a Okresného úradu Kysucké Nové Mesto dňa 22.10.2021

Dňa 22.10.2011 v čase od 08.00 do 14.00 hod. bude zatvorené Klientske centrum a Okresný úrad Kysucké Nové Mesto z …

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 26.10.2021

Dňa 26.10.2021 v čase od 07.30 do 17.30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác …