Komisie

STAROSTA OBCE: Miroslav Káčerik
ZÁSTUPCA STAROSTU: Viktor Kubaščík

KOMISIE PRI OBECNOM ZASTUPITEĽSTVEOBCE HORNÝ VADIČOV

Ekonomická komisia:

Predseda: Ing. Andrej Berešík

Stanislav Zajac

Zuzana Mičundová

Ing. Elena Havlíčková

Ing. Stanislav Sýkora

Mgr. Emília Palicová

Bc. Pavol Vnuk

Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda: Ing. Andrej Berešík

Mgr. Eva Kuriaková

Mgr. Milan Kvašňovský

JUDr. Andrej Kubaščík Viktor Kubaščík

Komisia školstva, kultúry a športu
Predseda: Mgr. Božena Mináriková

Mgr. Eva Kuriaková

Zuzana Mičundová

Mgr. Milan Kvašňovský

Mgr. Emília Palicová

PaedDr. Katarína Pokrivková

Ing. Veronika Hoštáková

Bc. Katarína Masláková

PaedDr. Gabriela Kusendová

Miloslav Cabada

Komisia výstavby, životného prostredia a rozvoja obce

Predseda: JUDr. Andrej Kubaščík

Stanislav Zajac

Mgr. Milan Kvašňovský

Miroslav Majčín

Ján Berešík

Ján Harcek

Jozef Káčerík

Komisia sťažností a petícií
Predseda: JUDr. Andrej Kubaščík

Viktor Kubaščík

Zuzana Pakancová

Ing. Milan Gacík

Komisia sociálna a bytová

Predseda: Mgr. Božena Mináriková

Stanislav Zajac

Dana Berešíková

Mária Poláčková

Eva Harceková

Mgr. Zuzana Hrušková

Ing. Lívia Káčeriková