Typ: Dobropisy Názov: Dobropisy od 01.01.2015 do 31.12.2015 Rok: 2015 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Dobropisy Názov: Dobropisy od 01.01.2014 do 31.12.2014 Rok: 2014 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.04.2020 – 30.04.2020 Rok: 2020 Mesiac: Apríl Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 15.3.2019 do 14.5.2019 Rok: 2019 Mesiac: MarecAprílMáj Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018 Rok: 2018 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 1.1.2017 do 31.12.2017 Rok: 2017 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.01.2016 do 31.12.2016 Rok: 2016 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.01. 2015 do 31.12. 2015 Rok: 2015 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.01.2014 do 31.12.2014 Rok: 2014 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.01.2013 do 31.12.2013 Rok: 2013 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 5-2020 – Kamil Urbaník Číslo obj.zmluvy: č. 5-2020 Rok: 2020 Mesiac: Apríl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva č. 320 0558 o poskytnutí dotácie Popis: halooooo Číslo: 12355768 Rok: 2020 Mesiac: Apríl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 5-2020 – Kamil Urbaník Číslo obj.zmluvy: 5-2020 Rok: 2020 Mesiac: Apríl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 652-04-2019 – Vladimír Stračiak Rok: 2019 Mesiac: Apríl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva č. 39 195 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Rok: 2019 Mesiac: Apríl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva č. 2-2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2019 – DHZ Horný Vadičov Rok: 2019 Mesiac: Apríl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva č. 1-2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2019 – FK Vadičov Rok: 2019 Mesiac: Apríl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 3-2020 – Karol Kubaščík Číslo obj.zmluvy: 3-2020 Rok: 2020 Mesiac: Apríl Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb – Slovak Telekom, a.s. Bratislava Rok: 2019 Mesiac: Apríl Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb – Slovak Telekom, a.s. Bratislava Rok: 2019 Mesiac: Apríl Viac