Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.01.2016 do 31.12.2016 Rok: 2016 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.01. 2015 do 31.12. 2015 Rok: 2015 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.01.2014 do 31.12.2014 Rok: 2014 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.01.2013 do 31.12.2013 Rok: 2013 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Zmluva Názov: Zámenná zmluva – COOP Jednota, s.d. Čadca Rok: 2019 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o zriadení vecného bremena – Ing. Andrea Galieriková, PhD. Rok: 2019 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme pozemku – Juraj Kucharčík Rok: 2019 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 49-2019 – Martin Mičunda Rok: 2019 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 48-2019 – Martin Mičunda Rok: 2019 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 47-2019 – Martin Mičunda Rok: 2019 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 46-2019 – Martin Mičunda Rok: 2019 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 42-2019 – Vladimír Mičunda Rok: 2019 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 16-2019 – Ján Zátorský Rok: 2019 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/300 – Antónia Lašeková Rok: 2018 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/302 – Antónia Lašeková Rok: 2018 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/303 – Antónia Lašeková Rok: 2018 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/301 – Antónia Lašeková Rok: 2018 Mesiac: December Viac
Typ: Ostatné dokumenty Názov: Zaradenie motorového vozidla – Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla – Peugeot Rok: 2018 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/308 – Mária Králiková Rok: 2018 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 79, sekcia B – Zuzana Berešíková Rok: 2018 Mesiac: December Viac