Typ: Zmluva Názov: Zmluva č. 3-2020 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2020 – Folklórna skupina Vajčovci z Horného Vadičova Rok: 2020 Mesiac: Február Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva č. 2-2020 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2020 – DHZ Horný Vadičov Rok: 2020 Mesiac: Február Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva č. 1-2020 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2020 – FK Vadičov Rok: 2020 Mesiac: Február Viac
Typ: Zmluva Názov: Dohoda č. 19-25-50J-5 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – ÚPSVaR Žilina Rok: 2019 Mesiac: Február Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o reklame – Profesionálny register, s.r.o. Bratislava – 2.str. Rok: 2019 Mesiac: Február Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o reklame – Profesionálny register, s.r.o. Bratislava – 1.str. Rok: 2019 Mesiac: Február Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o poskytovaní stravy – Pavlína Bačová, Kysucké Nové Mesto Rok: 2019 Mesiac: Február Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008-202 – Martin Kubík Rok: 2019 Mesiac: Február Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008-201 – Martin Kubík Rok: 2019 Mesiac: Február Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 11-2019 – Karol Vnuk Rok: 2019 Mesiac: Február Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008-90 – Jozef Orieščik Rok: 2019 Mesiac: Február Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 22-2019 – Darina Surovčíková Rok: 2019 Mesiac: Február Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 23-2019 – Darina Surovčíková Rok: 2019 Mesiac: Február Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 20-2019 – Iveta Králiková Rok: 2019 Mesiac: Február Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 10-2019 – Anna Pachoľská Rok: 2019 Mesiac: Február Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 9-2019 – Anna Pachoľská Rok: 2019 Mesiac: Február Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 8-2019 – Anna Pachoľská Rok: 2019 Mesiac: Február Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 7-2019 – Anna Pachoľská Rok: 2019 Mesiac: Február Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 6-2019 – Anna Pachoľská Rok: 2019 Mesiac: Február Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 208, sekcia B – Mária Káčeríková Rok: 2019 Mesiac: Február Viac