Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.01.2022 – 31.01.2022 Rok: 2022 Mesiac: Január Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.01.2022 – 31.01.2022 Rok: 2022 Mesiac: Január Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1_2022 – Janka Gažová, Žilina Číslo: 1_2022 Rok: 2022 Mesiac: Január Viac
Typ: Zmluva Názov: Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti Rok: 2022 Mesiac: Január Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1/2021 k nájomnej zmluve o prenájme pozemku uzatvorenej podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonika Benedikt Minárik Rok: 2022 Mesiac: Január Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-514-04074 – Fond na podporu umenia, Bratislava Číslo obj.zmluvy: č. 20-514-04074 Rok: 2021 Mesiac: Január Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.01.2021 – 31.01.2021 Rok: 2021 Mesiac: Január Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.01.2021-31.01.2021 Rok: 2021 Mesiac: Január Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o poskytovaní služieb – Obec Snežnica Rok: 2021 Mesiac: Január Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o zriadení vecného bremena č. 2-2021 – SEVAK a. s. Žilina Číslo obj.zmluvy: č. 2-2021 Rok: 2021 Mesiac: Január Viac
Typ: Zmluva Názov: Zámenná zmluva – Zuzana Jurgová, Čierne pri Čadci a Obec Horný Vadičov Rok: 2021 Mesiac: Január Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o prenájme nebytových priestorov – Jolana Mozolová, Ochodnica Rok: 2021 Mesiac: Január Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 2 k zmluve č. 286-2019-CZO o zhodnotení_zneškodnení odpadov – T+T, a. s. Žilina Číslo obj.zmluvy: č. 286-2019 Rok: 2021 Mesiac: Január Viac
Typ: Zmluva Názov: Rámcová zmluva č. 3020-2020 o zbere, preprave a zneškodnení_zhodnotení komunálneho odpadu – T+T, a. s. Žilina Číslo obj.zmluvy: č. 3020-2020 Rok: 2021 Mesiac: Január Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1-2021 – Eva Káčeriková, Kys. N. Mesto Číslo obj.zmluvy: č. 1-2021 Rok: 2021 Mesiac: Január Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 2 k zmluve č. 286-2019-CZO o zhodnotení_zneškodnení odpadov – T+T, a. s. Žilina Číslo obj.zmluvy: č. 286-2019-CZO Rok: 2021 Mesiac: Január Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.01.2020 -31.01. 2020 Rok: 2020 Mesiac: Január Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 1.12. 2019 do 31.12. 2019 Rok: 2019 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.01.2019 do 18.03.2019 Rok: 2019 Mesiac: JanuárFebruárMarec Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.01.2018 do 31.12.2018 Rok: 2018 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac