Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.06.2022 – 30.06.2022 Rok: 2022 Mesiac: Jún Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.06.2022 – 30.06.2022 Rok: 2022 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Packeta Dodatok č. 1 Rok: 2022 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 9_2022 – Mária Plevková, Žilina Číslo: 9/2022 Rok: 2022 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12_2022 – Iveta Majtánová, H. Vadičov Číslo: 12/2022 Rok: 2022 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 11_2022 – Jozef Mucha, KNM Číslo: 11/2022 Rok: 2022 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 10_2022 – Jozef Mucha, KNM Číslo: 10/2022 Rok: 2022 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Darovacia zmluva – Štatistický úrad Slovenskej republiky a Obec Horný Vadičov Číslo: číslo u darcu: ZML-3-63/2021-230 číslo u obdarovaného: Ocu - 79/2022-002 Rok: 2022 Mesiac: Jún Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.06.2021 – 30.06.2021 Rok: 2021 Mesiac: Jún Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.06.2021 – 30.06.2021 Rok: 2021 Mesiac: Jún Viac
Typ: Ostatné dokumenty Názov: Záverečný účet Obce Horný Vadičov 2020 Rok: 2021 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12_2021 – Peter Káčerik, H. Vadičov Číslo: 12_2021 Rok: 2021 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 11_2021 – Ľubomíra Sventeková, Horelica Číslo: 11_2021 Rok: 2021 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme hrobového miesta č. 618_2016 – Vladimír Berešík Číslo: 618_2016 Rok: 2021 Mesiac: Jún Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.06.2020 do 30.06.2020 Rok: 2020 Mesiac: Jún Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.06.2020 – 30.06.2020 Rok: 2020 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme bytu č. 8-652-2020 – Martin Berešík, H. V. Číslo obj.zmluvy: č. 8-652-2020 Rok: 2020 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 8-2020 – Pavol Kašík Číslo obj.zmluvy: č. 8-2020 Rok: 2020 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 7-2020 – Peter Jarošík Číslo obj.zmluvy: č. 7-2020 Rok: 2020 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 4-2020 – Peter Jarošík Číslo obj.zmluvy: č. 4-2020 Rok: 2020 Mesiac: Jún Viac