Typ: Zmluva Názov: Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 4/652/2022 Číslo: 4/652/2022 Rok: 2022 Mesiac: Máj Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.05.2022 – 31.05.2022 Rok: 2022 Mesiac: Máj Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.05.2022 – 31.05.2022 Rok: 2022 Mesiac: Máj Viac
Typ: Zmluva Názov: Sponzorská zmluva Rok: 2022 Mesiac: Máj Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať Číslo: č. RA-SNCA/20193337 Rok: 2022 Mesiac: Máj Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb Číslo: č. 3501/2022 Rok: 2022 Mesiac: Máj Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008_409 – Viera Káčeriková, H. Vadičov Rok: 2022 Mesiac: Máj Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva č. 3220493 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka Rok: 2022 Mesiac: Máj Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o balíčku GDPR+ Rok: 2022 Mesiac: Máj Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o opakovanom nájme byt 8/652/2022 Číslo: 8/652/2022 Rok: 2022 Mesiac: Máj Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.05.2021 – 31.05.2021 Rok: 2021 Mesiac: Máj Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.05.2021 – 31.05.2021 Rok: 2021 Mesiac: Máj Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere použitých jedlých olejov a tukov z domácností – Trafin Oil SK, s.r.o. Bytča Číslo: 2021 Rok: 2021 Mesiac: Máj Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Číslo: 3210487 Rok: 2021 Mesiac: Máj Viac
Typ: Zmluva Názov: Nájomná zmluva Číslo: 1/2021/NP Rok: 2021 Mesiac: Máj Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o dlhodobom nájme pozemku Rok: 2021 Mesiac: Máj Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávka od 01.05. 2020 do 29.05. 2020 Rok: 2020 Mesiac: Máj Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.05.2020 – 29.05.2020 Rok: 2020 Mesiac: Máj Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 1.12. 2019 do 31.12. 2019 Rok: 2019 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 10.5.2019 do 17.6.2019 Rok: 2019 Mesiac: MájJún Viac