Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.03.2022 – 31.03.2022 Rok: 2022 Mesiac: Marec Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.03.2022 – 31.03.2022 Rok: 2022 Mesiac: Marec Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET Číslo: CUET-278-02-2022-SK Rok: 2022 Mesiac: Marec Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o prevádzke webového sídla Číslo: SOP-279-02-2022-SK Rok: 2022 Mesiac: Marec Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o rekonštrukcii webového sídla Číslo: SOD-279-02-2022-SK Rok: 2022 Mesiac: Marec Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2022 Rok: 2022 Mesiac: Marec Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o audite a iných uisťovacích službách Číslo: A2021HORNYVADICOV2Y Rok: 2022 Mesiac: Marec Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 5_2022 – Zuzana Martinčeková, H. Vadičov Číslo: 5_2022 Rok: 2022 Mesiac: Marec Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 4_2022 – Zuzana Martinčeková, H. Vadičov Číslo: 4_2022 Rok: 2022 Mesiac: Marec Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 3_2022 – Zuzana Martinčeková, H. Vadičov Číslo: 3_2022 Rok: 2022 Mesiac: Marec Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2_2022 – Anna Zajková, H. Vadičov Číslo: 2_2022 Rok: 2022 Mesiac: Marec Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.03. 2021 – 31.03.2021 Rok: 2021 Mesiac: Marec Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.03.2021 – 31.03.2021 Rok: 2021 Mesiac: Marec Viac
Typ: Ostatné dokumenty Názov: Vyhodnotenie štandardov kvality vody za rok 2020 Rok: 2021 Mesiac: Marec Viac
Typ: Ostatné dokumenty Názov: Vyhodnotenie štandardov kvality vody za rok 2019 Rok: 2021 Mesiac: Marec Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_10-2021 – IVES, Košice Číslo obj.zmluvy: č. R_10-2021 Rok: 2021 Mesiac: Marec Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 8-651-2021 – Tamara Mikolášová, H. Vadičov Číslo obj.zmluvy: č. 8-651-2021 Rok: 2021 Mesiac: Marec Viac
Typ: Zmluva Názov: Mandátna zmluva dodatok č. 1 – JUDr. Iva Pavlíková, advokátka, Žilina Rok: 2021 Mesiac: Marec Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.03.2020-31.03.2020 Rok: 2020 Mesiac: Marec Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 1.12. 2019 do 31.12. 2019 Rok: 2019 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac