Typ: Dobropisy Názov: Dobropisy od 01.01.2016 do 31.12.2016 Rok: 2016 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Dobropisy Názov: Dobropisy od 01.01.2015 do 31.12.2015 Rok: 2015 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Dobropisy Názov: Dobropisy od 01.01.2014 do 31.12.2014 Rok: 2014 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.03.2020 – 31.03.2020 Rok: 2020 Mesiac: Marec Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 15.3.2019 do 14.5.2019 Rok: 2019 Mesiac: MarecAprílMáj Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 1.1.2019 do 14.3.2019 Rok: 2019 Mesiac: JanuárFebruárMarec Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018 Rok: 2018 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 1.1.2017 do 31.12.2017 Rok: 2017 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.01.2016 do 31.12.2016 Rok: 2016 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.01. 2015 do 31.12. 2015 Rok: 2015 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.01.2014 do 31.12.2014 Rok: 2014 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.01.2013 do 31.12.2013 Rok: 2013 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2010-538 – Emília Králiková Číslo obj.zmluvy: 2010-538 Rok: 2020 Mesiac: Marec Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2-2020 – Mgr. Rudolf Kubík Číslo obj.zmluvy: 2-2020 Rok: 2020 Mesiac: Marec Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva č. 4-2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov – Centrum sociálnych služieb Fantázia Kysucké Nové Mesto Rok: 2020 Mesiac: Marec Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva č. 320 0558 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Číslo obj.zmluvy: 320 0558 Rok: 2020 Mesiac: Marec Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o výpožičke hasičského automobilu – cisternová automobilová striekačka IVECO CAS 15 – Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR Rok: 2020 Mesiac: Marec Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 19-2019 – Viera Hlavatá Rok: 2019 Mesiac: Marec Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 18-2019 – Viera Hlavatá Rok: 2019 Mesiac: Marec Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 17-2019 – Viera Hlavatá Rok: 2019 Mesiac: Marec Viac