Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.11.2021 – 30.11.2021 Rok: 2021 Mesiac: November Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.11.2021 – 30.11.2021 Rok: 2021 Mesiac: November Viac
Typ: Ostatné dokumenty Názov: Návrh rozpočtu na rok 2022-2024 Rok: 2021 Mesiac: November Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 617_2016 – Karol Káčerík, Kys. N. Mesto Číslo: 617/2016 Rok: 2021 Mesiac: November Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č.2 k zmluve 1/2021/NP Rok: 2021 Mesiac: November Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 21_2021 – Helena Pallová, H. Vadičov Číslo: 21_2021 Rok: 2021 Mesiac: November Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 20_2021 – Helena Pallová, H. Vadičov Číslo: 20_2021 Rok: 2021 Mesiac: November Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.11. 2020 -30.11. 2020 Rok: 2020 Mesiac: November Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.11.2020 – 30.11.2020 Rok: 2020 Mesiac: November Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 15-2020 – Mgr. Monika Štefková Číslo obj.zmluvy: č. 15-2020 Rok: 2020 Mesiac: November Viac
Typ: Zmluva Názov: Dohoda o spoločnom zámere – Mesto Žilina Rok: 2020 Mesiac: November Viac
Typ: Zmluva Názov: Dohoda č. 20-25-010-77 o pomoci v hmotnej núdzi – ÚPSVaR Žilina Číslo obj.zmluvy: č. 20-25-010-77 Rok: 2020 Mesiac: November Viac
Typ: Zmluva Názov: Dohoda č. 20-25-012-45 o pomoci v hmotnej núdzi – ÚPSVaR Žilina Číslo obj.zmluvy: č. 20-25-012-45 Rok: 2020 Mesiac: November Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 14-2020 – Bc. Ľubomíra Gacíková Číslo obj.zmluvy: č. 14-2020 Rok: 2020 Mesiac: November Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 11-2020 – Jaroslav Klučiarik Číslo obj.zmluvy: č. 11-2020 Rok: 2020 Mesiac: November Viac
Typ: Zmluva Názov: Servisná zmluva IT2020OcUHW – PC Support, s.r.o. Rok: 2020 Mesiac: November Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 1.12. 2019 do 31.12. 2019 Rok: 2019 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 14.10. 2019 – 30.11.2019 Rok: 2019 Mesiac: OktóberNovember Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.01.2018 do 31.12.2018 Rok: 2018 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.01.2017 do 31.12.2017 Rok: 2017 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac