Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.10.2021 – 29.10.2021 Rok: 2021 Mesiac: Október Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.10.2021 – 29.10.2021 Rok: 2021 Mesiac: Október Viac
Typ: Ostatné dokumenty Názov: Dohoda č. 21/25/010/10 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Číslo: Dohoda č. 21/25/010/10 Rok: 2021 Mesiac: Október Viac
Typ: Ostatné dokumenty Názov: Dohoda č. 21/25/012/20 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny žilina Číslo: Dohoda č. 21/25/012/10 Rok: 2021 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č.1 k zmluve 1/2021/NP Rok: 2021 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 19_2021 – Ondrej Kubáščik, H. V. Číslo: 19_2021 Rok: 2021 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Číslo obj.zmluvy: 1-796175903289 Rok: 2021 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o dodávke plynu Číslo obj.zmluvy: 9106782149 Rok: 2021 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Číslo obj.zmluvy: 1-796175870163 Rok: 2021 Mesiac: Október Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.10. 2020 -31.10. 2020 Rok: 2020 Mesiac: Október Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.10. 2020 – 31.10. 2020 Rok: 2020 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – SSD, a.s. Žiilna Rok: 2020 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13-2020 – Stanislava Košťanová Číslo obj.zmluvy: č. 13-2020 Rok: 2020 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 6-2020 – Štefánia Slivková Číslo obj.zmluvy: č. 6-2020 Rok: 2020 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o audite a iných uisťovacích službách – 2019 – MJ Audit, s.r.o. Stará Lubovňa Rok: 2020 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o audite a iných uisťovacích službách – 2018 – MJ Audit, s.r.o. Stará Lubovňa Rok: 2020 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 3-652-2020 – Bc. Terézia Kľučiariková, H. Vadičov Číslo obj.zmluvy: č. 3-652-2020 Rok: 2020 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 9-651-2020 – Miroslava Orešanová, H. Vadičov Číslo obj.zmluvy: č. 9-651-2020 Rok: 2020 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 4-651-2020 – Mgr. Iveta Žuborová, KNM Číslo obj.zmluvy: č. 4-651-2020 Rok: 2020 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 3-651-2020 – Ondrej Martinček, H. Vadičov Číslo obj.zmluvy: č. 3-651-2020 Rok: 2020 Mesiac: Október Viac