Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.10. 2020 -31.10. 2020 Rok: 2020 Mesiac: Október Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.10. 2020 – 31.10. 2020 Rok: 2020 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – SSD, a.s. Žiilna Rok: 2020 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13-2020 – Stanislava Košťanová Číslo obj.zmluvy: č. 13-2020 Rok: 2020 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 6-2020 – Štefánia Slivková Číslo obj.zmluvy: č. 6-2020 Rok: 2020 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o audite a iných uisťovacích službách – 2019 – MJ Audit, s.r.o. Stará Lubovňa Rok: 2020 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o audite a iných uisťovacích službách – 2018 – MJ Audit, s.r.o. Stará Lubovňa Rok: 2020 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 3-652-2020 – Bc. Terézia Kľučiariková, H. Vadičov Číslo obj.zmluvy: č. 3-652-2020 Rok: 2020 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 9-651-2020 – Miroslava Orešanová, H. Vadičov Číslo obj.zmluvy: č. 9-651-2020 Rok: 2020 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 4-651-2020 – Mgr. Iveta Žuborová, KNM Číslo obj.zmluvy: č. 4-651-2020 Rok: 2020 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 3-651-2020 – Ondrej Martinček, H. Vadičov Číslo obj.zmluvy: č. 3-651-2020 Rok: 2020 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 1-652-2020 – Ondrej Soľak, H. Vadičov Číslo obj.zmluvy: č. 1-652-2020 Rok: 2020 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 10-651-2020 – Michal Zátorský, H. Vadičov Číslo obj.zmluvy: č. 10-651-2020 Rok: 2020 Mesiac: Október Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 1.12. 2019 do 31.12. 2019 Rok: 2019 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 14.10. 2019 – 30.11.2019 Rok: 2019 Mesiac: OktóberNovember Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 09.09. 2019 do 13.10. 2019 Rok: 2019 Mesiac: SeptemberOktóber Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.01.2018 do 31.12.2018 Rok: 2018 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.01.2017 do 31.12.2017 Rok: 2017 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.01.2016 do 31.12.2016 Rok: 2016 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.01.2015 do 31.12.2015 Rok: 2015 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac