Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.01.2016 do 31.12.2016 Rok: 2016 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.01. 2015 do 31.12. 2015 Rok: 2015 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.01.2014 do 31.12.2014 Rok: 2014 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.01.2013 do 31.12.2013 Rok: 2013 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 41-2019 – Stanislav Kubík, Mgr. Michal Kubík Rok: 2019 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 40-2019 – Agneša Bellová Rok: 2019 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o zriadení vecného bremena – Ing. Andrea Galieriková, PhD. Rok: 2019 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 39-2019 – Renáta Majčínová Rok: 2019 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 38-2019 – Stanislav Kuriak Rok: 2019 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 37-2019 – Emília Kapitulčinová Rok: 2019 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008-165 – Anna Tomašcová Rok: 2019 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o úvere č. 99-001-19 – Prima banka Slovensko, a.s. Žilina Rok: 2019 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 36-2019 – Agneša Bellová Rok: 2019 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 74, sekcia A – Mária Beliančinová Rok: 2018 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 43, sekcia B – Štefánia Bezáková Rok: 2018 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 112, sekcia B – Antónia Vráblová Rok: 2018 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 133, sekcia A – Antónia Kuriaková Rok: 2018 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 198, sekcia A – Peter Macúš Rok: 2018 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 139, sekcia A – Ivan Janek Rok: 2018 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 105, sekcia A – Michaela Oškrobanyová Rok: 2018 Mesiac: Október Viac