Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.09.2021 – 30.09.2021 Rok: 2021 Mesiac: September Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.09.2021 – 30.09.2021 Rok: 2021 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Číslo obj.zmluvy: 1-796175603373 Rok: 2021 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva pre umiestnenie z-boxu Rok: 2021 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008_50 – Agáta Mičundová, Horný Vadičov Číslo: 2008_50 Rok: 2021 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 18_2021 – Miroslava Škorová, KNM Číslo: 18_2021 Rok: 2021 Mesiac: September Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.09. 2020 – 30.09. 2020 Rok: 2020 Mesiac: September Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.09.2020 do 30.09.2020 Rok: 2020 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu – SPP, a.s. Bratislava Rok: 2020 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o dodávke plynu – SPP, a.s. Bratislava Rok: 2020 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Dohoda o skončení nájmu bytu č. 8-652-2018 – Alžbeta Linetová Číslo obj.zmluvy: č. 8-652-2018 Rok: 2020 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o opakovanom nájme bytu č.10-652-2020 – Lukáš Zátorský, Horný Vadičov Číslo obj.zmluvy: č.10-652-2020 Rok: 2020 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Dohoda o skončení nájmu bytu č. 7-651-2019 – Zuzana Beňová Číslo obj.zmluvy: č. 7-651-2019 Rok: 2020 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12-2020 – Alena Kolláriková Číslo obj.zmluvy: č. 12-2020 Rok: 2020 Mesiac: September Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 1.12. 2019 do 31.12. 2019 Rok: 2019 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 09.09. 2019 do 13.10. 2019 Rok: 2019 Mesiac: SeptemberOktóber Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 09.07.2019 do 08.09.2019 Rok: 2019 Mesiac: JúlAugustSeptember Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.01.2018 do 31.12.2018 Rok: 2018 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.01.2017 do 31.12.2017 Rok: 2017 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.01.2016 do 31.12.2016 Rok: 2016 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac