Typ: Dobropisy Názov: Dobropisy od 1.1.2018 do 31.12.2018 Rok: 2018 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Dobropisy Názov: Dobropisy od 1.1.2017 do 31.12.2017 Rok: 2017 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Dobropisy Názov: Dobropisy od 01.01.2016 do 31.12.2016 Rok: 2016 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Dobropisy Názov: Dobropisy od 01.01.2015 do 31.12.2015 Rok: 2015 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Dobropisy Názov: Dobropisy od 01.01.2014 do 31.12.2014 Rok: 2014 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry pre školskú jedáleň 01.09.2019 do 30.09.2019 Rok: 2019 Mesiac: September Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 31.08. 2019 do 30.09. 2019 Rok: 2019 Mesiac: AugustSeptember Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 1.1.2018 do 31.12.2018 Rok: 2018 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 1.1.2017 do 31.12.2017 Rok: 2017 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.01.2016 do 31.12.2016 Rok: 2016 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.01. 2015 do 31.12. 2015 Rok: 2015 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.01.2014 do 31.12.2014 Rok: 2014 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.01.2013 do 31.12.2013 Rok: 2013 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Zmluva Názov: Dohoda o ukončení zmluvy o nájme hrobového miesta č. 2008-384 – Ján Beliančin Rok: 2019 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o podmienkach predaja – LIBEX s.r.o. Žilina Rok: 2019 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Nájomná zmluva č. 15-2018 – CVČ Horný Vadičov Rok: 2019 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Darovacia zmluva peňažného daru na kúpu kosačky pre FK Horný Vadičov – Igor Mičunda Rok: 2019 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Nájomná zmluva č. 14-2019 – ZUŠ Kysucké Nové Mesto Rok: 2019 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 1-278-2017 zo dňa 01.03.2017 – Mgr. Veronika Gacíková Rok: 2019 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 35-2019 – Emília Dančurová Rok: 2019 Mesiac: September Viac