Oznamujeme občanom, seniorom a najohrozenejšej skupine obyvateľov, ak máte záujem o očkovanie proti ochoreniu Covid 19 a nemáte možnosť sa dostaviť do vakcinačného zariadenia na očkovanie proti ochoreniu Covid 19, a taktiež ste odkázaní na pomoc iných ľudí, môžete sa prihlásiť a registrovať na obecnom úrade do 23.04.2021. Zamestnanci obecného úradu Vás zaevidujú a špeciálny zdravotný a výjazdový tím Vás príde zaočkovať priamo do miesta Vášho bydliska. Druh vakcíny v tomto prípade nie je možné vyberať, občanovi prináleží typ vakcíny na základe schválenej očkovacej stratégie MZ SR, t. j. podľa vekovej kategórie.