Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Horný Vadičov

Dátum zverejnenia:

Dátum účinnosti: 17. júl 2019

Zobraziť dokument