Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horný Vadičov

Dátum zverejnenia:

Dátum účinnosti: 13. október 2015

Zobraziť dokument