Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí

Dátum zverejnenia:

Dátum účinnosti: 1. január 2016

Zobraziť dokument