Oznam spoločnosti SSE a.s. – radi by sme Vás touto cestou informovali o možnosti zrealizovať pre Vašich obyvateľov pomoc s návratom k dodávateľovi SSE a.s., nakoľko súkromná spoločnosť Slovakia Energy končí svoju činnosť na slovenskom trhu a pre týchto odberateľov je vhodné, aby podpísali nové zmluvy na elektrinu a plyn s novým dodávateľom. Z toho dôvodu Vám vieme prideliť povereného pracovníka od SSE, ktorí týmto odberateľom pomôže. Zákaznícky servis sa uskutoční v piatok 19.11.2021 od 13.30 hod. do 15.00 hod. v priestoroch Jednoty dôchodcov (bývalé zdravotné stredisko).