Dňa 02.06.2021 v čase od 07.30 do 15.30 hod.  bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSD, a. s. Žilina.. Toto prerušenie sa týka niekoľkých domácností.