Zmluvy

Názov Publikované
Nájomná zmluva č. 15/2018 – CVČ Horný Vadičov 19.09.2019
Darovacia zmluva peňažného daru na kúpu kosačky pre FK Horný Vadičov – Igor Mičunda 16.09.2019
Nájomná zmluva č. 14/2019 – ZUŠ Kysucké Nové Mesto 12.09.2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 1/278/2017 zo dňa 01.03.2017 – Mgr. Veronika Gacíková 11.09.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 35/2019 – Emília Dančurová 09.09.2019
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č. 2019/OZ 5041 – ESPIK Group s.r.o. Orlov 05.09.2019
Zmluva o bežnom účte – Prima banka Slovensko 14.08.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 209/K/OK-2019 – Žilinský samosprávny kraj 14.08.2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-514-04020 – Fond na podporu umenia, Bratislava 13.08.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov  v roku 2019 č. 5/2019 – Škola vzpierania Kysucké Nové Mesto 12.08.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 34/2019 – Štefan Káčerik 12.08.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 33/2019 – Ivana Martikánová 30.07.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 32/2019 – Ivana Martikánová 30.07.2019
Zmluva č. 286/2019/CZO o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve – T+T, a.s. Žilina 29.07.2019
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 7/652/2019 – Tibor Janek 24.07.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2012/587 – Ing. Milan Berešík 24.07.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/378 – Anton Gajdoš 24.07.2019
Zmluva o vytvorení diela – Hudobná skupina LUXBAND 22.07.2019
Dohoda o úhrade ceny zemného plynu – SPP-Distribúcia, a.s. Bratislava 17.07.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 31/2019 – Anna Smidovčinová 27.06.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2019 č. 4-2019 – Združenie mariánskej mládeže, Nitra 25.06.2019
Zmluva o združenej dodávke elektriny – ČOM 7214566 – H. Vadičov 497 – SSE, a.s. Žilina 07.06.2019
Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov – Vladimír Múčka 29.05.2019
Dodatok č. 2 Rámcovej dohody č. 2782/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu – T+T, a.s. Žilina 27.05.2019
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom, a.s. Bratislava 23.05.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2019 č. 3/2019 – Folklórna skupina Vajčovci 21.05.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/344 – Ing. Ladislav Behúň 17.05.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/343 – Ing. Ladislav Behúň 17.05.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 30/2019 – Anna Smidovčinová 17.05.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-001490-003 – Ministerstvo vnútra SR 10.05.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 29/2019 – Pavol Pavlusík 07.05.2019
Zmluva o nájme bytu č. 4/652/2019 – Vladimír Stračiak, Žilina 07.05.2019
Zmluva o vytvorení diela – Hudobný skupina In Comma, Kysucké Nové Mesto 07.05.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 28/2019 – Jarmila Hoštáková 03.05.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 27/2019 – Ondrej Ozaniak 03.05.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/233 – Otília Múčková 03.05.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/234 – Otília Múčková 03.05.2019
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 652/04/2019 – Vladimír Stračiak 24.04.2019
Zmluva č. 39 195 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky 23.04.2019
Zmluva o kontrolnej činnosti – EKOTEC, spol. s r.o. Bratislava 12.04.2019
Zmluva č. 2/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2019 – DHZ Horný Vadičov 09.04.2019
Zmluva č. 1/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2019 – FK Vadičov 08.04.2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb – Slovak Telekom, a.s. Bratislava 04.04.2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb – Slovak Telekom, a.s. Bratislava 04.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/103 – Lýdia Škrobáková 04.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/102 – Lýdia Škrobáková 04.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/101 – Lýdia Škrobáková 04.04.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/100 – Lýdia Škrobáková 03.04.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 19/2019 – Viera Hlavatá 22.03.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 18/2019 – Viera Hlavatá 22.03.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 17/2019 – Viera Hlavatá 22.03.2019
Zmluva o dielo na vykonanie stavebných prác –  Fondstav s.r.o. Bratislava – Petržalka 15.03.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 26/2019 – Pavol Kašík 11.03.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 25/2019 – Miroslav Bízik 11.03.2019
Zmluva o spracovaní osobných údajov – TEHAS, s.r.o. Kysucké Nové Mesto 07.03.2019
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi – TEHAS, s.r.o. Kysucké Nové Mesto 07.03.2019
Zmluva o poskytovaní služieb propagácie a reklamy – Media Informačná Inštitúcia, s.r.o. Bratislava 07.03.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 21/2019 – Božena Mináriková 05.03.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 24/2019 – Mária Muchová
01.03.2019
Dohoda č. 19/25/50J/5 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – ÚPSVaR Žilina
28.02.2019

Zmluva o reklame – Profesionálny register, s.r.o. Bratislava – 1.str.    

Zmluva o reklame – Profesionálny register, s.r.o. Bratislava – 2.str.

26.02.2019
Zmluva o poskytovaní stravy – Pavlína Bačová, Kysucké Nové Mesto 22.02.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/202 – Martin Kubík 20.02.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/201 – Martin Kubík 20.02.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 11/2019 – Karol Vnuk 20.02.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/90 – Jozef Orieščik 20.02.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 22/2019 – Darina Surovčíková 20.02.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 23/2019 – Darina Surovčíková 20.02.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 20/2019 – Iveta Králiková 18.02.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 10/2019 – Anna Pachoľská 18.02.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 9/2019 – Anna Pachoľská 18.02.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 8/2019 – Anna Pachoľská 18.02.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 7/2019 – Anna Pachoľská 18.02.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 6/2019 – Anna Pachoľská 14.02.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 208, sekcia B – Mária Káčeríková 14.02.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/263 – Anna Svrčková 14.02.2019
Zmluva o nájme bytu č. 2/652/2019 – Pavol Lúčan, Žilina 14.02.2019
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 7/651/2019 – Zuzana Beňová, Žilina 14.02.2019
Mandátna zmluva – JUDr. Iva Pavlíková, Žilina 12.02.2019
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 652/02/2019 – Pavol Lúčan 11.02.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 15/2019 – Karol Zátorský 30.01.2019
Zmluva o nákupe pohonných hmôt a ostatného tovaru na čerpacej stanici v Radoli 30.01.2019
Zmluva o bežnom účte – Prima Banka 23.01.2019
Zmluva o bežnom účte – Prima Banka 23.01.2019
Zmluva o bežnom účte – Prima Banka 23.01.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 14/2019 – Božena Berešíková 22.01.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12/2019 – Božena Berešíková 22.01.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13/2019 – Božena Berešíková 22.01.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/461 – Rozália Rudincová 21.01.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 4/2019 – Miroslav Kašík 15.01.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/9 – Eva Munzarová 15.01.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/8 – Martin Bízik 15.01.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/7 – Martin Bízik 15.01.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 5/2019 – Anna Veselovská 15.01.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 185, sekcia A – František Káčerík 15.01.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 148, sekcia A – Zuzana Ružičková 15.01.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/401 – Štefan Zajac 14.01.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 42, sekcia A – Dana Berešíková 10.01.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 302, sekcia B – Dana Berešíková 10.01.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12, sekcia B – Mária Zradulová 10.01.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13, sekcia B – Mária Zradulová 10.01.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 278, sekcia B – Mária Somorovská 10.01.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 139, sekcia B – Jozef Beliančin 10.01.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1/2019 – Jarmila Zavoďanová 10.01.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2/2019 – Jozef Remiš 10.01.2019
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 3/2019 – Jozefína Kapitulčinová 09.01.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/219 – Katarína Bíziková 02.01.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/300 – Antónia Lašeková 28.12.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/302 – Antónia Lašeková 28.12.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/303 – Antónia Lašeková 28.12.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/301 – Antónia Lašeková 28.12.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/308 – Mária Králiková 23.12.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 79, sekcia B – Zuzana Berešíková 23.12.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/447 – Zuzana Berešíková 23.12.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/241 – Jozef Kubík 23.12.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/198 – Michal Kľučiarik 23.12.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/199 – Michal Kľučiarik 23.12.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/200 – Michal Kľučiarik 23.12.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2010/540 – Antónia Dadajová 23.12.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 339, sekcia B – Zuzana Mičundová 23.12.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 96, sekcia B – Štefánia Berešíková 23.12.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 41, sekcia A – Jozef Remiš 23.12.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 299, sekcia B – Jozef Remiš 23.12.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/124 – Mária Kvašňovská 23.12.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/373 – Vladimír Minárik 23.12.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/167 – Ing. Anna Mečiaková 23.12.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/480 – Zuzana Remišová 23.12.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/259 – Mária Kopasová 23.12.2018
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – Ing. Viera Blažeková, štatutárny audítor 23.12.2018
Zmluva o vytvorení diela – FS Kýčera 23.12.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 263, sekcia B – Vladimír Mičunda 23.12.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/44 – Vilma Mečiaková 18.12.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2009/512 – Alena Švecová 18.12.2018
Zmluva o združenej dodávke elektriny – ČOM 4565422 – obecná studňa 04.12.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/132 – Mária Hrošovská 03.12.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 145, sekcia B – Ján Kvašňovský 03.12.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 95, sekcia B – Ján Kvašňovský 03.12.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 45, sekcia B – Ján Kvašňovský 03.12.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 301, sekcia B – Ján Kvašňovský 03.12.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 129, sekcia B – Ján Kvašňovský 30.11.2018
Dodatok č. 1 ku Licenčnej zmluve – TENDERnet. Žilina 30.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 238, sekcia B – Anna Berešíková 28.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 121, sekcia A – Anna Berešíková 28.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 84, sekcia B – Vladimír Ďurika 28.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 32, sekcia C – Hermina Králiková 28.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 173, sekcia B – Milena Kuriaková 28.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 438, sekcia B – Milena Kuriaková 28.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 7, sekcia A – Jana Svrčková 27.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 176, sekcia A – Daniela Gajdošová 27.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 345, sekcia B – Anna Mikátová 14.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 148, sekcia B – Anna Mikátová 14.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 251, sekcia A – Emília Kubaščíková 14.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 165, sekcia B – Emília Kubaščíková 14.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 305, sekcia B – Iveta Hyllová 14.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 222, sekcia A – Mária Grancová 14.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 221, sekcia B – Mária Grancová 14.11.2018
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy – SSD, a.s. Žilina 12.11.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/40 – Oľga Orieščiková 08.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 202, sekcia A – Božena Černochová 08.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 11, sekcia B – Anna Kozinová 08.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 174, sekcia B – Anna Kozinová 08.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 15, sekcia C – Antónia Maceková 08.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 117 – Viktor Králik 05.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 73, sekcia B – Mária Petreková 05.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 166, sekcia A – Peter Madigár 05.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 74, sekcia A – Mária Beliančinová 29.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 43, sekcia B – Štefánia Bezáková 26.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 112, sekcia B – Antónia Vráblová 26.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 133, sekcia A – Antónia Kuriaková 26.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 198, sekcia A – Peter Macúš 26.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 139, sekcia A – Ivan Janek 26.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 105, sekcia A – Michaela Oškrobanyová 22.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 108, sekcia B – Karol Orieščik 22.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 98, sekcia B – Mária Cabadová 22.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 73, sekcia A – Anna Briššová 22.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12 – Hermína Kašíková 22.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 52, sekcia C – Ondrej Tulec 22.10.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2008/110 – Anna Káčeriková 22.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 237, sekcia A – Ján Káčerík 22.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2, sekcia C – Ján Káčerík 22.10.2018
Zmluva o dielo – MARPAL s.r.o. Kysucké Nové Mesto 17.10.2018
Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti – CVČ Horný Vadičov 16.10.2018
Dodatok k zmluve o výpožičke nehnuteľnosti – ZO JDS 16.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 357, sekcia B – Emília Hanzelová 16.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 180, sekcia A – Emília Hanzelová 16.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 25, sekcia B – Mária Berešíková 12.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 30, sekcia C – Mária Ďuranová 12.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 204, sekcia A – Emília Kvašňovská 12.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 26, sekcia B – Anna Čelková 11.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 132, sekcia A – Jarmila Melišová 11.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 131, sekcia A – Jarmila Melišová 11.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 21, sekcia A – Anton Káčerík 11.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 29, sekcia A – Anton Káčerík 11.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 20, sekcia A – Anton Káčerík 11.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 224, sekcia B – Emília Andelová 11.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 290, sekcia B – Elena Staníková 11.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 388, sekcia B – Anton Orieščik 11.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 182, sekcia B – Anna Zajacová 11.10.2018
Dohoda o urovnaní –  JUDr. Marcel Šmehýl, Žilina 03.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 169, sekcia A – Mária Beliančinová 03.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 184, sekcia A – Cyril Kubaščík 01.10.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 342, sekcia B – Antónia Bíziková 27.09.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 41, sekcia B – Antónia Bíziková 27.09.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 114, sekcia B – Antónia Cabadajová 25.09.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 223, sekcia A – Ján Madigár 25.09.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č.373, sekcia B – Mária Bellová 24.09.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena – Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina 20.09.2018
Nájomná zmluva č. 13/2018 – CVČ Horný Vadičov 04.09.2018
Zmluva č. 5/2018 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov – Združenie mariánskej mládeže, Nitra 06.08.2018
Zmluva č. 4/2018  o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov  – Združenie mariánskej mládeže, Nitra 06.08.2018
Zmluva o kontrolnej činnosti – EKOTEC, s.r.o. Bratislava 06.08.2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-04647 – Fond na podporu umenia, Bratislava 06.08.2018
Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu – SPP, a. s. Bratislava 31.07.2018
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu – SPP, a. s. Bratislava 31.07.2018
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom, a.s. Bratislava 24.07.2018
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom, a.s. , Bratislava 24.07.2018
Sponzorská zmluva – REAL, s.r.o. Kys.N.Mesto –  1.str.       Sponzorská zmluva – REAL, s.r.o. Kys.N.Mesto – 2. str. 12.07.2018
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov – ŠPORTCENTRUM Žilina 02.07.2018
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 8/652/2018 – Alžbeta Linetová, Lopušné Pažite 73, 023 36 Radoľa 29.06.2018
Nájomná zmluva č. 12/2018 – ZUŠ Kysucké Nové Mesto 29.06.2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-001490-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR 21.06.2018
Kúpna zmluva – frézka spodná s príslušenstvom FVS 3023- Ján Beliančin 19.06.2018
Zmluva o dielo č. 2/2018 – Pavol Gombár – Button, Maršová-Rašov 13.06.2018
Dohoda o spolupráci č. Z-D-2018-000700-00 – Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina 07.06.2018
Zmluva o výpožičke podperných bodov č. Z-D-2018-000699-00 – Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina 07.06.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1-278-2017- Veronika Gacíková 10.05.2018
Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby- BROS Computing, s.r.o. Žilina 09.05.2018
Zmluva o poskytovaní právnych služieb – JUDr. Stanislav Záhumenský, Fraňa Kráľa 1504, Čadca 25.04.2018
Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA – spätný zber pneumatík 24.04.2018
Zmluva o združenej dodávke elektriny – ČOM 7214550 – Šatne na futbalovom ihrisku – SSE, a.s. Žilina 24.04.2018
Oznámenie o ukončení zmluvy č. 0072145501 ČOM 7214550 – SSE, a.s. Žilina 24.04.2018
Zmluva o združenej dodávke elektriny-zmena obchodného produktu – SSE, a.s. Žilina 24.04.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 243, sekcia A, k.ú. Horný Vadičov – Jozef Kvašňovský 24.04.2018
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov č. 2-2018 – FK Vadičov 18.04.2018
Zmluva č. 38 242 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR – DPO SR Bratislava 18.04.2018
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT – IVES Košice 12.04.2018
 Zmluva o vytvorení diela so súhlasom na jeho použitie – Juraj Laššuth, Dolný Kubín  27.03.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 32, sekcia B, k. ú. Horný Vadičov – Anna Capková 05.03.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 31, sekcia B, k. ú. Horný Vadičov – Anna Capková 05.03.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 55, sekcia B, k. ú. Horný Vadičov – Jozef Hanzel 05.03.2018
Dohoda o skončení nájmu btu č. 4/652/2017 – Lucia Káčeríková 05.03.2018
Dohoda o skončení nájmu bytu č. 5/651/2017 – Samuel Kubáščik 05.03.2018
Zmluva o nájme bytu č. 4/652/2018 – Tamara Mikolášová 05.03.2018
Zmluva o nájme bytu č. 5/651/2018 – Ľuboš Kubaščík 05.03.2018
Zmluva o združenej dodávke elektriny – ČOM 7214551 22.02.2018
Zmluva o právnom zastupovaní – JUDr. Marcel Šmehýl, Daniela Dlabača 2/978, Žilina 14.02.2018
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2018 – č. zmluvy o poskytnutí dotácie 1/2018 – DHZ Horný Vadičov 26.01.2018
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02204 – Fond na podporu umenia Bratislava 24.01.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 124, sekcia A, k. ú. Horný Vadičov – Alojzia Pavlusíková 16.01.2018
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 2/652/2018 – Anna Vajdová 15.01.2018
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 5/652/2017 – Erika Káčeríková 02.01.2018
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 9/652/2017 – Ján Poláček a manž. Mária 02.01.2018
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 5/651/2017 – Samuel Kubáščik 02.01.2018
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 2/651/2017 – Erik Harcek 02.01.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 25, sekcia A, k. ú. Horný Vadičov – Katarína Vnuková 18.12.2017
Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb – Ing. Viera Blažeková, Stolečné 933, Dlhé Pole 18.12.2017
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 6/652/2017 – Ing. Veronika Mlynárová 15.12.2017
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. 07.12.2017
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov – ELEKOS Nitra 06.12.2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02204 a DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02204 – Fond na podporu umenia Bratislava 06.12.2017
Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov – Ing. Alena Kovalíková, Rozkvet 2032/67-53, Považská Bystrica 27.11.2017
Licenčná zmluva – TENDERnet s.r.o. Žilina 21.11.2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2017. Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie 1/2017 – FK VADIČOV, OZ Horný Vadičov 160 14.11.2017
Dohoda č. 17/25/010/117 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina 10.11.2017
Zmluva o úvere č.02/082/09 – Dodatok č. 2 – Prima Banka 20.10.2017
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy – ELEKOS, Párovská 44, Nitra 19.10.2017
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 10/651/2017 – Michal Zátorský  29.09.2017
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 9/651/2017 – Miroslava Orešanová 29.09.2017
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 8/651/2017 – Mária Mintáchová 29.09.2017
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 4/651/2017 – Mgr. Iveta Žuborová 29.09.2017
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 3/651/2017 – Ondrej Martinček 29.09.2017
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 1/651-/017 – Viera Galieriková 29.09.2017
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 3/652/2017 – Bc. Terézia Klučiariková 29.09.2017
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla – WUSTENROT poisťovňa, a. s. Bratislava 21.09.2017
Kúpna zmluva – nákladné vozidlo Mercedes Benz Vito 21.09.2017
Výpoveď zmluvy č. ZSV0922201503 – ENVI – PAK, a. s. Bratislava 19.09.2017
Zmluva na poskytovanie servisných služieb – IS – Industry Solutions, a. s. Žilina 19.09.2017
Dohoda o skončení zmluvy o prenájme dopravného prostriedku k 31.08.2017 06.09.2017
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 10/652/2017 – Lukáš Zátorský 31.08.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2017 – č. 4/2017 – ŠPORTCENTRUM Žilina, Lieňová 15/9, Žilina 24.08.2017
Príloha č. 1 k Zmluve č. ZVS0922201503 – ENVIPAK, a. s. Bratislava 31.07.2017
Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000-371 – Remek, s.r.o., Nálepkova 2, Nitra  26.07.2017
Zmluva o právnom zastupovaní – JUDr. Marcel Šmehýl, Daniela Dlabača 2/97, Žilina 26.07.2017
Zmluva o právnom zastupovaní – JUDr. Marcel Šmehýl, Daniela Dlabača 2/97, Žilina 20.07.2017
Zmluva o vytvorení diela – FS JAVORNÍK LÚKY, Miroslav Štefánik, Lúky 281, Púchov 18.07.2017
Zmluva o vytvorení diela – ĽH SOKOLIE, Ladislav Stančiak, Horská 1933, Skalica 18.07.2017
Zmluva o vytvorení diela – FS SKALIČAN, Alžbeta Michalovičová, Dr.J.Šátka2767, Skalica 18.07.2017
Zmluva o dielo č. 72/ODHM/6/2017 -RÚVZ Čadca 13.07.2017
Zmluva č. 198/2017 o poskytovaní strážnej služby – STANPER SECURITY, s.r.o. 10.07.2017
Zmluva o uskutočnení vystúpenia – Róbert Kajzer, Nemečky 170, Prašice 10.07.2017
Zmluva o verejnej produkcii – Róbert Mrva, Poľná 840, Sereď 07.07.2017
Zmluva o verejnej produkcii – Igor Fekete, Žilinská 10, Bratislava 07.07.2017
Zmluva o verejnej produkcii – Ing. Pavel Peschl, Záhradná 663, Limbach 07.07.2017
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu – ABBORN PRODUCTION s.r.o. Rozhanovce 07.07.2017
Zmluva o nájme bytu č. 4/652/2017, Nájomný bytový dom „B“ – Lucia Káčeríková 04.07.2017
Dohoda o skončení nájmu – Anna Panušková, Dubská cesta 648, Kysucké Nové Mesto 04.07.20147
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 231/K/OK-217 – Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina 22.06.2017
Zmluva č. 37195 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 06.06.2017
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 82, sekcia A, k. ú. Horný Vadičov – Justina Macušová 01.06.2017
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 305, sekcia B, k. ú. Horný Vadičov – Justina Macušová 01.06.2017
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku č. 441 9009322 – Dobudovanie centrálnej zóny a nového námestia v obci Horný Vadičov – Komunálna poisťovňa, a. s. Bratislava 29.05.2017
Dohoda o zmene Zmluvy o poskytovaní verejných služieb – výmena SIM – Slovak Telekom 25.05.2017
Zmluva o právnom zastupovaní – JUDr. Marcel Šmehýl 23.05.2017
Zmluva o vytvorení diela: Monografia obce Horný Vadičov, kapitola: Nárečie – Mgr. Adela Kullová 18.05.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 81, sekcia C, k. ú. Horný Vadičov – Anna Pacholská 12.05.2017
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2017 č. 3/2017 – Združenie mariánskej mládeže Nitra 25.04.2017
Zámenná zmluva – Ing. Miroslav Kelko a manž. Mgr. Erika Kelková, Horný Vadičov 669 a Obec Horný Vadičov 10.04.2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 05-2014 na externý projektový manažment – Ing. Zuzana Žideková 05.04.2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. SITB-OO2-2015-000041-863 zo dňa 06.07.2015 – Ministerstvo vnútra SR 19.03.2017
Zmluva o prevode správy majetku – ZŠ a MŠ Horný Vadičov 19.03.2017
Zmluva o nájme bytu č.1/278/2017 – Mgr. Veronika Gacíková 15.03.2017
Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov k Nájomnej zmluve č. 03-2015 – KAMI LOGISTIC. spol. s r.o. Budatínska Lehota 01.03.2017
Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel – Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Bratislava 27.02.2017
Kúpna zmluva na drevoobrábací stroj R/Gv – Ján Beliančin 17.02.2017
Zmluva o dielo č. 03/2017 na zhotovenie projektovej žiadosti – Ing. Zuzana Žideková 08.02.2017
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 80, sekcia C, k. ú. Horný Vadičov – Eva Pavlusíková 06.02.2017
Kúpna zmluva o prevode majetku – Antónia Dadajová 06.02.2017
Rámcová dohoda č. 27892/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu- T+T, a. s. Žilina 19.01.2017
Zmluva o prenájme dopravného prostriedku 16.01.2017
Zmluva č. 2/2017 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2017 – DHZ Horný Vadičov 13.01.2017
Zmluva č.1/2017 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2017 – FK VADIČOV 02.01.2017
Zmluva o dielo na stavbu: Asfaltovanie miestnej komunikácie v obci Horný Vadičov – RILINE, s.r.o., Ružomberok 16.12.2016
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2/2016 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2016 – DHZ Horný Vadičov 12.12.2016
Ddatok č. 1 k Zmluve č. 1/2016 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2016 – FK VADIČOV 12.12.2016
Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb – Ing. Viera Blažeková 12.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 211, sekcia A, k. ú. Horný Vadičov – Emília Hrehorová, Jozef Jankovský 12.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 79, sekcia C, k. ú. Horný Vadičov – Emília Hrehorová 12.12.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 61, sekcia C, k. ú. Horný Vadičov – Miroslav Kubík 08.12.2016
Zmluva o spolupráci – Oľga Hlincová, Veľký Grob 06.12.2016
Zmluva o zabezpečení benefitných poukážok – DOXX Plus č. 16cpK114014 01.12.2016
Dohoda č. 16/25/010/96 – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina 22.11.2016
Kúpna zmluva na pozemok parc. č. KN-C 1970/67, KN-C 1970/68, KN-C 1970/69 -Alena Švecová, Katarína Kocúrová, Peter Kocúr a Obec Horný Vadičov 11.11.2016
Nájomná zmluva č.4 -2016 – Ing. Alena Kovalíková, Rozkvet 2032-67-53, Považská Bystrica 31.10.2016
Nájomná zmluva – Nájomný bytový dom A, byt č. 6 – Branislav Minárik 31.10.2016
Dohoda o skončení nájmu  – Monika Bodocká, Horný Vadičov 651 31.10.2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.16-613-03643 – Fond na podporu umenia Bratislava 31.10.2016
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na nehnuteľnostiach vo vlastníctve Obce Horný Vadičov uzatvorená so SSE -Distribúcia, a. s. Pri Rajčianke 2927/8, Žilina 20.10.2016
Zmluva o dielo -118/2016- SoARCH s.r.o., Ing. Jozef Sobčák, Bytčická 16, Žilina 20.10.2016
Kúpna zmluva -staré vozidlo – LAGUNA RENAULT-ŽP EKO QELET a.s. Martin 14.10.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 78, sekcia C, k. ú. Horný Vadičov – Dušan Kubík 11.10.2016
Nájomná zmluva – Nájomný bytový dom B, byt č. 7/652 -Tibor Janek 30.09.2016
Nájomná zmluva – Nájomný bytový dom B, byt č. 4/652 – Anna Panušková 30.09.2016
Dohoda o skončení nájmu – Anna Panušková, Dubská cesta 684, Kysucké Nové Mesto 26.09.2016
Kúpna zmluva – Obec Horný Vadičov a Renáta Kováčiková, Nábrežná 951/22, Kysucké Nové Mesto 26.09.2016
Dohoda o skončení nájmu – Milan Mičko a Dominika Mičková – Horný Vadičov 652 26.09.2016
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Horný Vadičov v roku 2016 č. 3/2016 – Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb, Štúrova 1210/61, Kysucké Nové Mesto 20.09.2016
Darovacia zmluva na nehnutelnosť – novovytvorený pozemok parc.č. 1706/2 – Paulína Káčeriková Horný Vadičov č.248  20.09.2016
Nájomná zmluva o prenájme priestorov pre voľnočasové aktivity č. 9/2016 -CVČ Horný Vadičov – Obec Horný Vadičov, ZŠ Horný Vadičov 20.09.2016
Zmluva o vytvorení diela: Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola: Kataster-Ing. Jozef Káčerik 16.09.2016
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam – Antónia Bíziková, Miloš Bízik, Horný Vadičov 167 12.09.2016
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 5/2016 z rozpočtu Obce Horný Vadičov v roku 2016 – Združenie mariánskej mládeže Nitra 25.08.2016
Mandátna zmluva na poskytovanie právnych služieb – JUDr. Peter Strapáč, PhD. s.r.o., Advokátska kancelária, Čadca 25.08.2016
Zmluva č. 4/2016 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Horný Vadičov v roku 2016 – Centrum sociálnych služieb Fantázia, Belanského 12/8, Kysucké Nové Mesto 15.08.2016
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve – SSE – Distribúcia, a. s. Žilina 15.08.2016
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam – Jaroslav Mičunda a Zuzana Mičundová, Horný Vadičov 485 01.08.2016
Nájomná zmluva č. 8-2016 – Obec Horný Vadičov, ZUŠ Kysucké Nové Mesto 02.08.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 44, sekcia A, k. ú. Horný Vadičov – Ondrej Kubáščik 01.08.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 77, sekcia C, k. ú. Horný Vadičov – Kamil Zajac 29.07.2016
Zmluva č. 3/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2016 – Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto 12.07.2016
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov – ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Horný Vadičov 30.06.2016
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov – Hudobná skupina TORNÁDO 30.06.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie na akciu s názvom: „Vadičovské folklórne slávnosti pod Ľadonhorou“ – Žilinský samosprávny kraj Žilina 27.05.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 124, k. ú. Prostredný Vadičov – Vladimír Berešík 17.05.2016
Zmluva o prenájme nákladného návesu za traktor 16.05.2016
Nájomná zmluva č. 03-2016 – KAMI LOGISTIC spol. s r.o. 02.05.2016
Nájomná zmluva č. 02-2016 – Mgr. Bernard Janík 02.05.2016
Zmluva ZSV0922201503 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. OZ v znení neskorších predpisov a súčasne podľa § 59 ods. 2 zákona č. 79-2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ENVI – PAK, a. s. Bratislava 15.04.2016
Zmluva č. 1610624 v zmysle Autorského zákona č. 185-2015 Zb. – SLOVGRAM Bratislava 23.03.2016
Zmluva č. 26288 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle občianského zákonníka pre DHZO obce Horný Vadičov 21.03.2016
Kúpna zmluva zo dňa 03.03.2016 uzatvorená medzi Obcou Horný Vadičov a Katarínou Pokrivkovou 03.03.2016
Dodatok č. 1 k Dohode č. 39-2015-§54-ŠnZ zo dňa 30.11.2015 – ÚPSVaR Žilina 02.03.2016
Zmluva o nájme bytu č. 7-851-2016 – Zuzana Beňová 15.02.2016
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Horný Vadičov v roku 2016 – č. zmluvy 2-2016 – DHZ Horný Vadičov o. z. Horný Vadičov 174 02.02.2016
Dohoda o skončení nájmu – Ing. Stanislav Kubík 01.02.2016
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Horný Vadičov v roku 2016 č. 1-2016 – FK VADIČOV 25.01.2016
Mandátna zmluva – Advokátska kancelária JUDr. Stopka, JUDr. Blendovský, JUDr. Strapáč, PhD., s.r.o. Čadca 25.01.2016
Zmluva o odbere odpadov uzatvorená podľa § 536 a nasl. OZ – Peter Bolek – EKORAY Námestovo 22.01.2016
Zmluva o prenájme dopravného prostriedku 18.01.2016
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 272, sekcia A, k. ú. Horný Vadičov – Karol Káčerík 18.01.2016
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 87, sekcia B, k. ú. Horný Vadičov – Anna Pavlusíková 11.01.2016
Nájomná zmluva č. 01-2016 – Martina Cinková, Rudinská 349 31.12.2015
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 01.01.2009 – Lýdia Cabadajová 31.12.2015
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 01.01.2009 – Marta Bugáňová 31.12.2015
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 15.07.2010 – Lukáš Kašík 31.12.2015
Zmluva o nájme hrobového mesta č. 226, sekcia B, k. ú. Horný Vadičov – Ivan Jaššo 29.12.2015
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy ZSV0922201503 – ENVI – PAK, a. s. Bratislava 18.12.2015
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb – Ing. Viera Blažeková 15.12.2015
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-R-571-005-2015 – súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky – Ministerstvo vnútra SR Bratislava 09.12.2015
Dohoda č. 39-2015-§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov v rámci národného projektu:“Šanca na zamestnanie“ 30.11.2015
Dohoda č. 15-25-010-53 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zák. č. 417-2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení – ÚPSVaR Žilina 24.11.2015
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečovaní zberu, prepravy a zneškodnenia komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, Oznámenie o úprave cien, Cenník prepravy a zneškodnenia odpadov VKK – T + T, a. s. Žilina 19.11.2015
Zmluva o právnom zastupovaní – JUDr. Marcel Šmehýl 05.11.2015
Zmluva o dielo – Alena Jašová – VYDAVATEĽSTVO HELENA, Šaľa 03.11.2015
Zmluva o združenej dodávke elektriny ČOM 7337102 – objekt Horný Vadičov č. 288 29.10.2015
Kúpna zmluva č. 0704788-00CRZ – Slovnaft, a. s. Bratislava 28.10.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 115, sekcia A, k. ú. Horný Vadičov – Mária Beliančinová 12.10.2015

Dodatok č. 1-DZ221401207060101 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214012070601 – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Bratislava

Príloha č. 1 – Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Príloha č. 2 – Predmet podpory NFP

Príloha č. 3 – Rozpočet projektu

12.10.2015
Oznámenie o ukončení zmluvy 9100187009 – ČOM – 7214537 – SSE, a. s. Žilina 09.10.2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Z201512101_Z – Dobudovanie centrálnej zóny a nového námestia v Obci Horný Vadičov 22.09.2015
Nájomná zmluva č. 7-2015 – CVČ Horný Vadičov 31.08.2015
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam pozemok parc. č. KN C 2857-23 k.ú. Horný Vadičov – Ján Beliančin a manželka Helena Beliančinová, Horný Vadičov 588 19.08.2015
Mandátna zmluva o obstaraní záležitostí investora podľa § 566 a násl. Obch. zákonníka č. 513-1991 Zb. na projekt: Dobudovanie centrálnej zóny a nového námestia v Obci Horný Vadičov 18.08.2015
Zmluva o dielo č. Z201512101_Z – Dobudovanie centrálnej zóny a nového námestia v Obci Horný Vadičov 10.08.2015
Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov v objekte č. 288 – Mgr. Katarína Pokrivková 31.07.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 76, sekcia C, k. ú. Horný Vadičov – Anna Veselovská 23.07.2015
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 72, sekcia C, k. ú. Horný Vadčov – Jana Svrčková 21.07.2015
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie SHR 07.07.2015
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku – č. SITB-OO2-2015-000041-863 – Ministerstvo vnútra SR 07.07.2015
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Horný Vadičov v roku 2015 č. 3-2015 – FK VADIČOV 03.07.2015
Zmluva o nájme bytu č. 8-652-2015 – Alžbeta Kozinová 01.07.2015
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015 č. MK-3819-2015-2.5 na podporu realizácie projektu s názvom Aby bolo čítanie bezbolestné a radostné  25.06.2015
Dohoda o skončení nájmu – Pavol Helt 20.06.2015
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Horný Vadičov v roku 2015 – Združenie Mariánskej mládeže Nitra 10.06.2015
Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Nárečie – Mgr. Katarína Balleková 07.06.2015
Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Príroda – Ing. Milan Berešík 07.06.2015
Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Osobnosti – Ing. Mikuláš Kubík 07.06.2015
Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Kultúrny a spoločenský život – Ing. Milan Berešík 07.06.2015
Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Kataster – Juraj Bukovan 07.06.2015
Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Šport – Ľubomír Cabada 07.06.2015
Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Ľudový odev; Ľudová strava; Ľudové liečiteľstvo; Ľudové zvykoslovie a zostavenie diela – Mgr. Mária Húšťavová 07.06.2015
Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Predhistorický vývoj; Dejiny do roku 1918; Erby; Pečate; Cirkevné dejiny do roku 1918 – Mgr. Michaela Kerešová 07.06.2015
Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Archeológia – Mgr. Tomáš Kopták 07.06.2015
Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola Poľnohospodárstvo – Mgr. Helena Kotvasová 07.06.2015
Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Dejiny od roku 1918 po súčasnosť; Cirkevné dejiny od roku 1918 – Mgr. Richard Lacko 07.06.2015
Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Piesňový repertoár – notovanie – Ing. Miloš Minárik 07.06.2015
Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Ľudové hudby a výber piesní – Jozef Pavlusík 07.06.2015
Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Kultúrny a spoločenský život – PhDr. Martin Priečko, PhD. 07.06.2015
Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Ľudová architektúra – PhDr. Martin Priečko, PhD. 07.06.2015
Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Remeslá a doplnkové zamestnania; Folkór – Doc. PhDr. Ivana Kontriková – Šusteková, PhD.  07.06.2016
Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Folklórna skupina, výber piesní – Kamil Urbaník 07.06.2015
Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Dejiny materskej školy – Mgr. Štefan Zajac 07.06.2015
Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Osobnosti – Mgr. Štefan Zajac 07.06.2015
Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Dejiny školstva – Mgr. Štefan Zajac 07.06.2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a Licenčnej zmluvy zo dňa 16.01.2015 – FOMI s.r.o. Martin 15.05.2015
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Horný Vadičov v roku 2015 č. 1-2015 – DHZ Horný Vadičov 30.04.2015
Zmluva č. 5092050064 o sprostredkovaní prístupu k počítačovej sieti Internet – Nelson Service, s.r.o. 30.04.2015
Dohoda č. 19-2015 – § 54 – VZ – o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest – ÚPSVaR Žilina 30.03.2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb – Geosense SK s.r.o. 18.03.2015
Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov – GEOSENSE SK s.r.o. 18.03.2015
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 75, sekcia C, k. ú. Horný Vadičov – Božena Brestovanská 04.03.2015
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 74, sekcia C, k. ú. Horný Vadičov – Hermína Zajacová 02.03.2015
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9100225082 – ČOM 7214551 – Horný Vadičov č. 392 29.01.2015
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 73, sekcia C, k. ú. Horný Vadičov – Ing. Jana Mečiaková 19.01.2015
Zmluva o nájme bytu č. 2-652-2015 – Anna Vajdová 16.01.2015
Zmluva o dielo a licenčná zmluva – Monografia o Obci Horný Vadičov – FOMI s.r.o. Martin 16.01.2015
Zmluva o vytvorení diela so súhlasom na jeho použitie – Michal Lašut 16.01.2015
Poistná zmluva č. 57200779600 – Komplexná regenerácia centrálnej zóny v Obci Horný Vadičov – Generali Poisťovňa 16.01.2015
Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 05-2014 na externý projektový manažment – Ing. Zuzana Žideková 13.01.2015
Zmluva o poskytovaní služieb 01-2015 – externý manažment – Dobudovanie centrálnej zóny v Obci Horný Vadičov – Ing. Zuzana Žideková 13.01.2015
Zmluva o dodávke plynu č. 6300139198 – odberné miesto č. 4100035183 – Horný Vadičov č. 392 13.01.2015
Dohoda o skončení nájmu – prenájom bytu č. 2-652 – František Smolka 31.12.2014
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1-278-2012 -Viera Zajacová 31.12.2014
POZVÁNKA - ŠKOLSKÝ PLES 2015 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 10-652-2014 – Lukáš Zátorský 31.12.2014
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 9-652-2014 – Ján Poláček a manželka Mária Poláčková 31.12.2014
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 8-652-2014 – Pavol Helt 31.12.2014
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 7-652-2014 – Anna Panušková 31.12.2014
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 6-652-2014 – Ing. Veronika Mlynárová 31.12.2014
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 5-652-2014 – Erika Káčeríková 31.12.2014
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 4-652-2014 – Milan Mičko a manželka Dominika Mičková 31.12.2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o opakovanom nájme bytu č. 1-652-2014 – Ondrej Soľak 31.12.2014
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 9-652-2014 – Ján Poláček a manželka Mária Poláčková 31.12.2014
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 8-652-2014 – Pavol Helt 31.12.2014
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 7-652-2014 – Anna Panušková 31.12.2014
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 5-652-2014 – Erika Káčeríková 31.12.2014
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 3-652-2014 – Bc. Terézia Klučiariková 31.12.2014
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 10-651-2014 – Michal Zátorský 31.12.2014
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 9-651-2014 – Miroslava Orešanová 31.12.2014
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 7-651-2014 – Ing. Stanislav Kubík 31.12.2014
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 6-651-2014 – Monika Bodocká 31.12.2014
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 5-651-2014 – Samuel Kubáščik 31.12.2014
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 4-651-2014 – Mgr. Iveta Žuborová 31.12.2014
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 3-651-2014 – Ondrej Martinček 31.12.2014
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 5-651-2014 – Samuel Kubáščik 31.12.2014
Zmluva o nájme bytu č. 2-651-2014 – Erik Harcek 31.12.2014
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1-651-2014 – Viera Galieriková 31.12.2014
Zmluva o prenájme nebytových priestorov – V. Mozol 31.12.2014
Dohoda o skončení nájmu – Erika Harceková 30.12.2014
Oznámenie o ukončení zmluvy o združenej dodávke elektriny č. 0072145583 – ČOM 7214558 30.12.2014
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb – Ing. Viera Blažeková 16.12.2014
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb – UNICON Slovakia, spol. s r. o. Žilina 16.12.2014
Zmluva o nájme bytu č. 6-652-2014 – Ing. Veronika Mlynárová 15.12.2014
Dohoda o skončení nájmu – Ing. Veronika Mlynárová 15.12.2014
Zmluva o nájme bytu č. 4-652-2015 – Milan Mičko a manželka Dominika Mičková 15.12.2014
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 71, sekcia C, k. ú. Horný Vadičov – Štefánia Pakancová 27.11.2014
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 3, k. ú. Prostredný Vadičov – Mária Hrošovská 18.11.2014
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 10-2014 – Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto 10.11.2014
Dohoda o skončení nájmu – Vladimír Ďurika 31.10.2014
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 372,sekcia B, k. ú. Horný Vadičov – Antónia Kuriaková 28.10.2014
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9100187009 – ČOM – 7214537 21.10.2014
Zmluva o prenájme pásového rýpadla MINI – ZEPPELIN SK, s.r.o. Banská Bystrica 11.10.2014
Zmluva o dodávke plynu – odberné miesto č. 4100043261 – Horný Vadičov č. 288 02.10.2014
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 4-652-2014 – Ing. Veronika Mlynárová 30.09.2014
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 3-652-2014 – Bc. Terézia Klučiariková 30.09.2014
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 1-652-2014 – Ondrej Soľak 30.09.2014
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 10-651-2014 – Michal Zátorský 30.09.2014
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 9-651-2014 – Miroslava Orešanová 30.09.2014
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 7-651-2014 – Ing. Stanislav Kubík 30.09.2014
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 6-651-2014 – Monika Bodocká 30.09.2014
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 3-651-2014 – Ondrej Martinček 30.09.2014
Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 4-651-2014 – Mgr. Iveta Žuborová 30.09.2014
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 1-651-2014 zo dňa 30.09.2014 – Viera Galieriková 30.09.2014
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 270, sekcia A, k. ú. Horný Vadičov – Štefánia Madigárová 12.09.2014
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 43, sekcia A, k. ú. Horný Vadičov – Štefánia Madigárová 12.09.2014
Zmluva o nájme bytu č. 10-652-2014 – Lukáš Zátorský 02.09.2014
Zmluva o dielo č. 02-08-14 – ROSSEČ s.r.o. Varín 01.08.2014
Zmluva o dielo č. 01-08-14 – ROSSEČ s.r.o. Varín 01.08.2014
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu a cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a maloodber 30.07.2014
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 70, sekcia C, k. ú. Horný Vadičov – Zdena Tomanová 24.07.2014
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam – Obec Horný Vadičov – Karol Kubaščík a manželka Alena 24.07.2014
Dohoda č. 56-A-2014 o aplikácii § 10 zákona č. 417-2013 o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe – ÚPSVaR Žilina 22.07.2014
Zmluva o nájme bytu č. 5-652-2014 – Erika Káčeríková 15.07.2014
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 69, sekcia C, k. ú. Horný Vadičov – Emília Kubaščíková 15.07.2014
Zmluva o dielo č. 05-2014 na extrerný projektový manažment – Ing. Zuzana Žideková 04.07.2014
Nájomná zmluva o prenájme pozemku – Benedikt Minárik, Horný Vadičov 195 30.06.2014
Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu výkonného umelca – Stanislav Bača 30.06.2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy- Z2214012070601 na projekt Dobudovanie centrálnej zóny a nového námestia v Obi Horný Vadičov 27.06.2014
Zmluva o dielo č. 01-07-2014 uzavretá v súlade s ustanoveniami § 536 a násl. Zák. č. 513-1991 Zb. a ustanoveniami Zák. č. 618-2003 Zb. Autorského zákona – Studio A.P.P., s.r.o., Kysucké Nové Mesto 24.06.2014
Zmluva č. 24087 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky 24.06.2014
Nájomná zmluva č. 5-2014 o prenájme priestorov – ZUŠ Kysucké Nové Mesto 10.06.2014
Zámenna zmluva – Obec Horný Vadičov – Denisa Orieščiková 09.06.2014
Zmluva o vykonaní zdravotnej posudkovej činnosti – MUDr. J. Borák – Kuratíva, s.r.o. 03.06.2014
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania na projekt Dobudovanie centrálnej zóny a nového námestia v Obci Horný Vadičov – Euro Dotácie, a. s. Žilina 02.06.2014
Zmluva o združenej dodávke elektriny ČOM 4511598 Amfiteáter Horný Vadičov Hájnice 30.05.2014
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 240, sekcia A, k. ú. Horný Vadičov – Stanislav Slivka 13.05.2014
Rámcová zmluva o vzájomnej mediálnej spolupráci na rok 2014 – RÁDIO SEVER s.r.o. a Obec Horný Vadičov 13.05.2014
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014 č. MK-2375-2014-2.5 13.05.2014
Zmluva o poskytovaní technickej služby č. 10-2014 – ZAM Company, s.r.o. Staškov 05.05.2014
Zmluva o dielo č. 37-2014 23.04.2014
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014 číslo – MK-2676-2014-2.1 14.04.2014
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 288, sekcia B, k. ú. Horný Vadičov – Antónia Beliančinová, ČSA 1302, Kysucké Nové Mesto 09.04.2014
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 287, sekcia B, k. ú. Horný Vadičov – Antónia Beliančinová, ČSA 1302, Kysucké Nové Mesto 09.04.2014
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 29, sekcia B, k. ú. Horný Vadičov – Jarmila Melichárková, ČSA 10, Bohumín 07.04.2014
Zmuva o dielo 2014-2015 – Kysucký žurnál – Vydavateľstvo HELENA 28.02.2014
Zámenná zmluva uzavretá medzi – Obec Horný Vadičov a Milan Ozaniak, Horný Vadičov č. 258 29.01.2014
Zmluva č. 70240 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 23.01.2014
Zmluva č. 440-112-9189-2013 o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností 23.01.2014
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 Zákona č. 513-191 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov – Ing. Jozef Majchrák 18.12.2013
Zmluva o dielo o poskytovaní servisných služieb – Geosense SK s.r.o. Košice 18.12.2013
Nájomná zmluva na hrobové miesto č. 232, sekcia B, k. ú. Horný Vadičov – Anton Kašaj 06.12.2013
Nájomná zmluva na hrobové miesto č. 68, sekcia C, k. ú. Horný Vadičov – Michal Vnuk 11.11.2013
Nájomná zmluva na hrobové miesto č. 55, k. ú. Prostredný Vadičov – Hermína Kašíková 22.10.2013
Nájomná zmluva na hrobové miesto č. 342, sekcia B, k. ú. Horný Vadičov – Vladimír Kubík 04.10.2013
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513-1991 Zb. v znení neskorších predpisov na dodávku a montáž kamerového systému v Obci Horný Vadičov – CEBA Žilina, s.r.o. 24.09.2013
Dohoda o prevzatí práv a povinností o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb spoločnosťou Slovanet, a. s. Bratislava 14.09.2013
Nájomná zmluva uzavretá podľa ustanovení § 663 a nasledovných Občianskeho zákonníka č. 40 -1964 Zb. – SVP š.p. Banská Štiavnica 05.09.2013
Nájomná zmluva č. 3-2013 o prenájme priestorov ZŠ pre CVČ 02.09.2013
Nájomná mluva na hrobové miesto č. 14, Prostredný Vadičov – M. Kubík 12.08.2013
Zmluva o nájme bytu č.9-652-2013 – Nájomný bytový dom – J. Poláček a manželka Mária Poláčková 31.07.2013
Zmluva o dielo č. 01-2013 Na externý projektový manažment – Ing. Zuzana Žideková 12.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – ČOM 7331287 – VO – KNC 712,713 01.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – ČOM 7330695 – VO – KNC 2760 01.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – ČOM 7328132 – Nájomný bytový dom 652-B 01.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – ČOM 7328117 – Nájomný bytový dom 651-A 01.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – ČOM 7214558 – Stolárstvo 01.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – ČOM 7214549 – Hasičská zbrojnica 01.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – ČOM 7214540 – Obecný úrad 01.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – ČOM 7214536 – Osada Košariská 01.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – ČOM 7214535 – VO Dolný koniec 01.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – ČOM 7214534 – VO Osada Galierovce 01.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – ČOM 7214533 – VO Osada Rolia 01.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – ČOM 7214526 – Horný Vadičov 160 0107.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – ČOM 7214517 – Dom nádeje 01.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – ČOM 7214550 – TJ Slovan 01.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – ČOM 7107606 – Horný Vadičov 279 01.07.2013
Zmluva o nájme bytu č. 5-651-2013 – Samuel Kubáščik 01.07.2013
Zmluva o dielo_01062013_Horný Vadičov_01-1 – Studio A.P.P. Kysucké Nové Mesto 26.06.2013
Zmluva č. 21-ZA-2013 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality 24.06.2013
Zmluva o nájme bytu č.2-652-2013 – Nájomný bytový dom – F. Smolka 12.06.2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov stavby č. 288, k. ú. Horný Vadičov – K. Pokrivková 07.06.2013
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 67, sekcia C, k. ú. Horný Vadičov – E. Hanzelová 30.05.2013
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam – A. Bella a manželka Elena 27.05.2013
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 66, sekcia C, k. ú. Horný Vadičov – R. Sidorová 24.05.2013
Nájomná mluva na hrobové miesto č. 137, sekcia B, k. ú. Horný Vadičov – Š. Remišová 24.05.2013
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 28-2007-NONPROFIT – MADO spol. s r.o. Žilina 23.05.2013
Zmluva o nájme na hrobové miesto, č. 207, sekcia A, k. ú. Horný Vadičov – G. Kašík 06.05.2013
Zmluva o dielo č. R_57-2013 – IVeS Košice 26.04.2013
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve zo dňa 29.10.2012 24.04.2013
Kúpna-zmluva-o-prevode-vlastníctva-k-nehnuteľnostiam-J.-Pavlusík-a-J.-Pavlusíková 15.01.2013
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. D-09-151-486001 zo dňa 29.01.2009 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513-1991 Zb. – Siemens s.r.o. Stromová 9, 831 01 Bratislava 08.01.2013
Zmluva o dielo – Alena Jaššová – Vydavateľstvo HELENA 02.01.2013
Dohoda č. 69-§50j-2012 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa §50j zákona č. 5-2004 Z. z. 28.11.2012
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka so zhotoviteľom Kontrakting stavebné montáže, spol. s r.o. Žilina 15.11.2012
Zmluva o uverejnení inzercie v publikácii Cestovanie po Slovensku I. – IX. na webovej stránke www.neoslowakia 12.10.2012
Zmluva o právnom zastupovaní – Obec Horný Vadičov – JUDr. M. Šmehýl 12.10.2012
Zmluva o dielo č. 018-11-2231-001 04.10.2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7214550 – TJ Slovan Horný Vadičov 67 – SSE a. s. Žilina 10.09.2012
Zmluva č. 120828-0133 uzatvorená na odber prenosných batérií a akumulátorov – INSA, s.r.o. Niklová ul., Sereď 03.09.2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu pre Obec Horný Vadičov – SPP, a. s. Bratislava 27.08.2012
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 27, sekcia B, Horný Vadičov – Ing. M. Berešík 03.08.2012
Zmluva č.17-2012Sk o poskytnutí verejných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Obvodného úradu Žilina – k Návrhu na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie 01.08.2012
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 65, sekciaC, Horný Vadičov – M. Bieleš 01.08.2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7331287 – VO – Dlhá – SSE, a. s. Žilina 26.07.2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7330695 – VO – Pri cintoríne – SSE, a. s. Žilina 26.07.2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7328132 – Nájomný bytový dom 652 – SSE, a. s. Žilina 26.07.2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7328117 – Nájomný bytový dom 651 – SSE, a. s. Žilina 26.07.2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7214558 – Horný Vadičov 154 – SSE, a. s. Žilina 26.07.2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7214549 – Hasičská zbrojnica – SSE, a. s. Žilina 26.07.2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7214540 – Obecný úrad Horný Vadičov 160 – SSE, a. s. Žilina 26.07.2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7214536 – VO – Košariská – SSE, a. s. Žilina 26.07.2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7214535 – VO – Prostredný Vadičov – SSE, a. s. Žilina 26.07.2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7214534 – VO – Galierovce – SSE, a. s. Žilina 26.07.2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7214533 – VO – Rolia – SSE, a. s. Žilina 26.07.2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7214526 – Obec Horný Vadičov – SSE, a. s. Žilina 26.07.2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7107606 – Nájomný byt Horný Vadičov 279 – SSE, a. s. Žilina 26.07.2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7214517 – Dom nádeje – SSE, a. s. Žilina 26.07.2012
Darovacia zmluva KRPZ-ZA-EO4-28-102-2012 26.07.2012
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 63, sekcia C, Horný Vadičov – Š. Hoštáková 10.07.2012
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 64, sekcia C, Horný Vadičov – B. Drexlerová 10.07.2012
Zmluva o nájme bytu č. 2 – 651 – 2012 – Erika Harceková 15.06.2012
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb č. 09/2011 uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 zo dňa 11.06.2012 – Ing. Jozef Majchrák 13.06.2012
Dodatok č. 1 k dohode č. 18/§50j/2012 zo dňa 20.04.2012 o poskytnutí príspevku uzvretá s ÚPSVaR v Žiline 13.06.2012
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 20, sekcia B, Horný Vadičov – J. Melichárková 28.05.2012
Nájomná zmluva na hrobové miesto č. 340, sekcia B, Horný Vadičov – J. Hoštáková 28.05.2012
Nájomná zmluva na hrobové miesto č. 62, sekcia C, Horný Vadičov – Š. Mečiak 28.05.2012
Nájomná zmluva na hrobové miesto č. 59, sekcia C, Horný Vadičov – Š. Mečiak 28.05.2012
Zmluva o právnom zastupovaní – JUDr. M. Šmehýl – Obec Horný Vadičov 16.05.2012
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 268, sekcia A, Horný Vadičov – Š. Majčinová 03.05.2012
Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 269, sekcia A, Horný Vadičov – J. Káčeríková 03.05.2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov stavby č. 392 Horný Vadičov – AUTO PLUS s.r.o. Budatínska Lehota 143 03.05.2012
Dohoda č. 18/§50j/2012 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situáce podľa § 50j zák. č. 5/2004 o službách zamestnanosti s ÚPSVaR Žilina 30.04.2012
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam – J. Kašík, Horný Vadičov č. 261; K. Kašík, Žilina, Gaštanova 3084/29 – parcela KN E č. 2393, k. ú. Horný Vadičov 30.04.2012
Zmluva o nájme na hrobové miesto sekcia C 58 – S. Ščamba 18.04.2012
Zmluva o nájme bytu č. 1-278-2012 – V. Zajacová 16.04.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č.MK-4820-2012-2.5 12.04.2012
Záložná zmluva č. 504/519/2009 uzavretá podľa ustanovení § 151a a násl. Občianskeho zákonníka so ŠFRB Bratislava 11.04.2012
Zmluva o dielo uzatvorená podľa zákona 513-1991 Zb. – OZ U psej matere Kysuce – ranč Korňa 13.02.2012
Zmluva č. 14-2012 o poskytovaní údajov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra 31.01.2012
Zmluva o nájme na hrobové miesto: sekcia C, číslo 57 – J. Kubaščík 30.01.2012
Zmluva o nájme na hrobové miesto: sekcia C, číslo 32 – V. Zajacová 16.01.2012
Kúpna-zmluva – A. Ozaniaková – Obec Horný Vadičov 09.01.2012
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam Ľubomír Andel, Štefan Mečiak, Alena Mečiaková a Obec Horný Vadičov 09.01.2012
Dodatok č. 1 k Dohode č. 53/§ 50j/2011 16.11.2011
Dodatok č. 1/2011 k Zmluve č. 131/2011 o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky 20.10.2011
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Zmluvy KaHR – 22VS – 0801-0003-13 30.09.2011
Záložná zmluva – Ministerstvo dopravy… 02.09.2011
Dohoda č. 53-§50j-2011 – ÚPSVaR 31.08.2011
Zmluva o úvere Dexia Banka a.s. 08.06.2011
Dodatok č. 3 k Dohode č. 29-§50j-2001 06.06.2011
Zmluva č. 131/2011 o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky 2011 23.05.2011
Dodatok č. 2 k Dohode č. 29-§50j-2001 11.05.2011
Dodatok č. 1 k Dohode č. 29-§50j-2001 11.05.2011
Dohoda číslo 29-§ 50j-2011 20.04.2011
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: KaHR-22VS-0801 / 003 / 13 28.03.2011
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: KaHR-22VS-0801 / 0003 / 13 15.03.2011

 

Meniny

Piatok 20. septembra 2019
Dnes má meniny Ľuboslav, Ľuboslava,
zajtra Matúš


Galéria

viac