Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie oznamuje svojim odberateľom, že z dôvodu poruchy na verejnom vodovode bude prerušená dodávka vody v utorok 14. júna 2022 v rozsahu 10 odberných miest od pizzerie Lívia po Agrofarmu a smer Kotrčiná Lúčka. Predpokladaný čas prerušenia dodávky vody bude v čase od 8:00 do 13:00 hodiny, resp. do ukončenia prác.