Typ: Zmluva Názov: Dohoda č. 69-§50j-2012 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa §50j zákona č. 5-2004 Z. z. Rok: 2012 Mesiac: November Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka so zhotoviteľom Kontrakting stavebné montáže, spol. s r.o. Žilina Rok: 2012 Mesiac: November Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o uverejnení inzercie v publikácii Cestovanie po Slovensku I. – IX. na webovej stránke www.neoslowakia Rok: 2012 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o právnom zastupovaní – Obec Horný Vadičov – JUDr. M. Šmehýl Rok: 2012 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o dielo č. 018-11-2231-001 Rok: 2012 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7214550 – TJ Slovan Horný Vadičov 67 – SSE a. s. Žilina Rok: 2012 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva č. 120828-0133 uzatvorená na odber prenosných batérií a akumulátorov – INSA, s.r.o. Niklová ul., Sereď Rok: 2012 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu pre Obec Horný Vadičov – SPP, a. s. Bratislava Rok: 2012 Mesiac: August Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 27, sekcia B, Horný Vadičov – Ing. M. Berešík Rok: 2012 Mesiac: August Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva č.17-2012Sk o poskytnutí verejných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Obvodného úradu Žilina – k Návrhu na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie Rok: 2012 Mesiac: August Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 65, sekciaC, Horný Vadičov – M. Bieleš Rok: 2012 Mesiac: August Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7331287 – VO – Dlhá – SSE, a. s. Žilina Rok: 2012 Mesiac: Júl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7330695 – VO – Pri cintoríne – SSE, a. s. Žilina Rok: 2012 Mesiac: Júl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7328132 – Nájomný bytový dom 652 – SSE, a. s. Žilina Rok: 2012 Mesiac: Júl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7328117 – Nájomný bytový dom 651 – SSE, a. s. Žilina Rok: 2012 Mesiac: Júl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7214558 – Horný Vadičov 154 – SSE, a. s. Žilina Rok: 2012 Mesiac: Júl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7214549 – Hasičská zbrojnica – SSE, a. s. Žilina Rok: 2012 Mesiac: Júl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7214540 – Obecný úrad Horný Vadičov 160 – SSE, a. s. Žilina Rok: 2012 Mesiac: Júl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7214536 – VO – Košariská – SSE, a. s. Žilina Rok: 2012 Mesiac: Júl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7214535 – VO – Prostredný Vadičov – SSE, a. s. Žilina Rok: 2012 Mesiac: Júl Viac