Typ: Zmluva Názov: Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7214534 – VO – Galierovce – SSE, a. s. Žilina Rok: 2012 Mesiac: Júl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7214533 – VO – Rolia – SSE, a. s. Žilina Rok: 2012 Mesiac: Júl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7214526 – Obec Horný Vadičov – SSE, a. s. Žilina Rok: 2012 Mesiac: Júl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7107606 – Nájomný byt Horný Vadičov 279 – SSE, a. s. Žilina Rok: 2012 Mesiac: Júl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny – ČOM 7214517 – Dom nádeje – SSE, a. s. Žilina Rok: 2012 Mesiac: Júl Viac
Typ: Zmluva Názov: Darovacia zmluva KRPZ-ZA-EO4-28-102-2012 Rok: 2012 Mesiac: Júl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 63, sekcia C, Horný Vadičov – Š. Hoštáková Rok: 2012 Mesiac: Júl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 64, sekcia C, Horný Vadičov – B. Drexlerová Rok: 2012 Mesiac: Júl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme bytu č. 2 – 651 – 2012 – Erika Harceková Rok: 2012 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o poskytovaní auditorských služieb č. 09/2011 uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 zo dňa 11.06.2012 – Ing. Jozef Majchrák Rok: 2012 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k dohode č. 18/§50j/2012 zo dňa 20.04.2012 o poskytnutí príspevku uzvretá s ÚPSVaR v Žiline Rok: 2012 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 20, sekcia B, Horný Vadičov – J. Melichárková Rok: 2012 Mesiac: Máj Viac
Typ: Zmluva Názov: Nájomná zmluva na hrobové miesto č. 340, sekcia B, Horný Vadičov – J. Hoštáková Rok: 2012 Mesiac: Máj Viac
Typ: Zmluva Názov: Nájomná zmluva na hrobové miesto č. 62, sekcia C, Horný Vadičov – Š. Mečiak Rok: 2012 Mesiac: Máj Viac
Typ: Zmluva Názov: Nájomná zmluva na hrobové miesto č. 59, sekcia C, Horný Vadičov – Š. Mečiak Rok: 2012 Mesiac: Máj Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o právnom zastupovaní – JUDr. M. Šmehýl – Obec Horný Vadičov Rok: 2012 Mesiac: Máj Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 268, sekcia A, Horný Vadičov – Š. Majčinová Rok: 2012 Mesiac: Máj Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 269, sekcia A, Horný Vadičov – J. Káčeríková Rok: 2012 Mesiac: Máj Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme nebytových priestorov stavby č. 392 Horný Vadičov – AUTO PLUS s.r.o. Budatínska Lehota 143 Rok: 2012 Mesiac: Máj Viac
Typ: Zmluva Názov: Dohoda č. 18/§50j/2012 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situáce podľa § 50j zák. č. 5/2004 o službách zamestnanosti s ÚPSVaR Žilina Rok: 2012 Mesiac: Apríl Viac