Typ: Objednávky Názov: Dodávateľské objednávky za rok 2013 Rok: 2013 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.01.2013 do 31.12.2013 Rok: 2013 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o poskytovaní auditorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 Zákona č. 513-191 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov – Ing. Jozef Majchrák Rok: 2013 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o dielo o poskytovaní servisných služieb – Geosense SK s.r.o. Košice Rok: 2013 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Nájomná zmluva na hrobové miesto č. 232, sekcia B, k. ú. Horný Vadičov – Anton Kašaj Rok: 2013 Mesiac: December Viac
Typ: Ostatné dokumenty Názov: Potvrdenie o cene č. 0178-2014-V-PC – ÚRSO Bratislava Rok: 2013 Mesiac: November Viac
Typ: Zmluva Názov: Nájomná zmluva na hrobové miesto č. 68, sekcia C, k. ú. Horný Vadičov – Michal Vnuk Rok: 2013 Mesiac: November Viac
Typ: Ostatné dokumenty Názov: Úverová zmluva SVB BYTOVKA POD ĽADONHOROU Rok: 2013 Mesiac: Október Viac
Typ: Ostatné dokumenty Názov: Všeobecné obchodné podmienky Rok: 2013 Mesiac: Október Viac
Typ: Ostatné dokumenty Názov: Sadzobník Rok: 2013 Mesiac: Október Viac
Typ: Ostatné dokumenty Názov: Obchodné podmienky Rok: 2013 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Nájomná zmluva na hrobové miesto č. 55, k. ú. Prostredný Vadičov – Hermína Kašíková Rok: 2013 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Nájomná zmluva na hrobové miesto č. 342, sekcia B, k. ú. Horný Vadičov – Vladimír Kubík Rok: 2013 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513-1991 Zb. v znení neskorších predpisov na dodávku a montáž kamerového systému v Obci Horný Vadičov – CEBA Žilina, s.r.o. Rok: 2013 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Dohoda o prevzatí práv a povinností o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb spoločnosťou Slovanet, a. s. Bratislava Rok: 2013 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Nájomná zmluva uzavretá podľa ustanovení § 663 a nasledovných Občianskeho zákonníka č. 40 -1964 Zb. – SVP š.p. Banská Štiavnica Rok: 2013 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Nájomná zmluva č. 3-2013 o prenájme priestorov ZŠ pre CVČ Rok: 2013 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Nájomná mluva na hrobové miesto č. 14, Prostredný Vadičov – M. Kubík Rok: 2013 Mesiac: August Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme bytu č.9-652-2013 – Nájomný bytový dom – J. Poláček a manželka Mária Poláčková Rok: 2013 Mesiac: Júl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o dielo č. 01-2013 Na externý projektový manažment – Ing. Zuzana Žideková Rok: 2013 Mesiac: Júl Viac