Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.01.2014 do 31.12.2014 Rok: 2014 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Dobropisy Názov: Dobropisy od 01.01.2014 do 31.12.2014 Rok: 2014 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.01.2014 do 31.12.2014 Rok: 2014 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Zmluva Názov: Dohoda o skončení nájmu – prenájom bytu č. 2-652 – František Smolka Rok: 2014 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1-278-2012 -Viera Zajacová Rok: 2014 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 10-652-2014 – Lukáš Zátorský Rok: 2014 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 9-652-2014 – Ján Poláček a manželka Mária Poláčková Rok: 2014 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 8-652-2014 – Pavol Helt Rok: 2014 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 7-652-2014 – Anna Panušková Rok: 2014 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 6-652-2014 – Ing. Veronika Mlynárová Rok: 2014 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 5-652-2014 – Erika Káčeríková Rok: 2014 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 4-652-2014 – Milan Mičko a manželka Dominika Mičková Rok: 2014 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k Zmluve o opakovanom nájme bytu č. 1-652-2014 – Ondrej Soľak Rok: 2014 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 9-652-2014 – Ján Poláček a manželka Mária Poláčková Rok: 2014 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 8-652-2014 – Pavol Helt Rok: 2014 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 7-652-2014 – Anna Panušková Rok: 2014 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 5-652-2014 – Erika Káčeríková Rok: 2014 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 3-652-2014 – Bc. Terézia Klučiariková Rok: 2014 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 10-651-2014 – Michal Zátorský Rok: 2014 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 9-651-2014 – Miroslava Orešanová Rok: 2014 Mesiac: December Viac