Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.01.2015 do 31.12.2015 Rok: 2015 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Dobropisy Názov: Dobropisy od 01.01.2015 do 31.12.2015 Rok: 2015 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.01. 2015 do 31.12. 2015 Rok: 2015 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Zmluva Názov: Nájomná zmluva č. 01-2016 – Martina Cinková, Rudinská 349 Rok: 2015 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 01.01.2009 – Lýdia Cabadajová Rok: 2015 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 01.01.2009 – Marta Bugáňová Rok: 2015 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 15.07.2010 – Lukáš Kašík Rok: 2015 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového mesta č. 226, sekcia B, k. ú. Horný Vadičov – Ivan Jaššo Rok: 2015 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy ZSV0922201503 – ENVI – PAK, a. s. Bratislava Rok: 2015 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o poskytovaní auditorských služieb – Ing. Viera Blažeková Rok: 2015 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-R-571-005-2015 – súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky – Ministerstvo vnútra SR Bratislava Rok: 2015 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Dohoda č. 39-2015-§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov v rámci národného projektu:“Šanca na zamestnanie“ Rok: 2015 Mesiac: November Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o právnom zastupovaní – JUDr. Marcel Šmehýl Rok: 2015 Mesiac: November Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o združenej dodávke elektriny ČOM 7337102 – objekt Horný Vadičov č. 288 Rok: 2015 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 115, sekcia A, k. ú. Horný Vadičov – Mária Beliančinová Rok: 2015 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Príloha č. 3 – Rozpočet projektu Rok: 2015 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Príloha č. 2 – Predmet podpory NFP Rok: 2015 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Príloha č. 1 – Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Rok: 2015 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1-DZ221401207060101 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214012070601 – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Bratislava Rok: 2015 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Oznámenie o ukončení zmluvy 9100187009 – ČOM – 7214537 – SSE, a. s. Žilina Rok: 2015 Mesiac: Október Viac