Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Z201512101_Z – Dobudovanie centrálnej zóny a nového námestia v Obci Horný Vadičov Rok: 2015 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Nájomná zmluva č. 7-2015 – CVČ Horný Vadičov Rok: 2015 Mesiac: August Viac
Typ: Zmluva Názov: Mandátna zmluva o obstaraní záležitostí investora podľa § 566 a násl. Obch. zákonníka č. 513-1991 Zb. na projekt: Dobudovanie centrálnej zóny a nového námestia v Obci Horný Vadičov Rok: 2015 Mesiac: August Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 76, sekcia C, k. ú. Horný Vadičov – Anna Veselovská Rok: 2015 Mesiac: Júl Viac
Typ: Zmluva Názov: Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie SHR Rok: 2015 Mesiac: Júl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku – č. SITB-OO2-2015-000041-863 – Ministerstvo vnútra SR Rok: 2015 Mesiac: Júl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Horný Vadičov v roku 2015 č. 3-2015 – FK VADIČOV Rok: 2015 Mesiac: Júl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme bytu č. 8-652-2015 – Alžbeta Kozinová Rok: 2015 Mesiac: Júl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2015 č. MK-3819-2015-2.5 na podporu realizácie projektu s názvom Aby bolo čítanie bezbolestné a radostné Rok: 2015 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Dohoda o skončení nájmu – Pavol Helt Rok: 2015 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Horný Vadičov v roku 2015 – Združenie Mariánskej mládeže Nitra Rok: 2015 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Nárečie – Mgr. Katarína Balleková Rok: 2015 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Príroda – Ing. Milan Berešík Rok: 2015 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Osobnosti – Ing. Mikuláš Kubík Rok: 2015 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Kultúrny a spoločenský život – Ing. Milan Berešík Rok: 2015 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Kataster – Juraj Bukovan Rok: 2015 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Šport – Ľubomír Cabada Rok: 2015 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Ľudový odev; Ľudová strava; Ľudové liečiteľstvo; Ľudové zvykoslovie a zostavenie diela – Mgr. Mária Húšťavová Rok: 2015 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Predhistorický vývoj; Dejiny do roku 1918; Erby; Pečate; Cirkevné dejiny do roku 1918 – Mgr. Michaela Kerešová Rok: 2015 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola Poľnohospodárstvo – Mgr. Helena Kotvasová Rok: 2015 Mesiac: Jún Viac