Typ: Zmluva Názov: Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Dejiny od roku 1918 po súčasnosť; Cirkevné dejiny od roku 1918 – Mgr. Richard Lacko Rok: 2015 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Piesňový repertoár – notovanie – Ing. Miloš Minárik Rok: 2015 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Ľudové hudby a výber piesní – Jozef Pavlusík Rok: 2015 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Kultúrny a spoločenský život – PhDr. Martin Priečko, PhD. Rok: 2015 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Ľudová architektúra – PhDr. Martin Priečko, PhD. Rok: 2015 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Remeslá a doplnkové zamestnania; Folkór – Doc. PhDr. Ivana Kontriková – Šusteková, PhD. Rok: 2015 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Folklórna skupina, výber piesní – Kamil Urbaník Rok: 2015 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Dejiny materskej školy – Mgr. Štefan Zajac Rok: 2015 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Osobnosti – Mgr. Štefan Zajac Rok: 2015 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o vytvorení diela Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola – Dejiny školstva – Mgr. Štefan Zajac Rok: 2015 Mesiac: Jún Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a Licenčnej zmluvy zo dňa 16.01.2015 – FOMI s.r.o. Martin Rok: 2015 Mesiac: Máj Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Horný Vadičov v roku 2015 č. 1-2015 – DHZ Horný Vadičov Rok: 2015 Mesiac: Apríl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva č. 5092050064 o sprostredkovaní prístupu k počítačovej sieti Internet – Nelson Service, s.r.o. Rok: 2015 Mesiac: Apríl Viac
Typ: Zmluva Názov: Dohoda č. 19-2015 – § 54 – VZ – o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest – ÚPSVaR Žilina Rok: 2015 Mesiac: Marec Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb – Geosense SK s.r.o. Rok: 2015 Mesiac: Marec Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov – GEOSENSE SK s.r.o. Rok: 2015 Mesiac: Marec Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 75, sekcia C, k. ú. Horný Vadičov – Božena Brestovanská Rok: 2015 Mesiac: Marec Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9100225082 – ČOM 7214551 – Horný Vadičov č. 392 Rok: 2015 Mesiac: Január Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 74, sekcia C, k. ú. Horný Vadičov – Hermína Zajacová Rok: 2015 Mesiac: Marec Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme na hrobové miesto č. 73, sekcia C, k. ú. Horný Vadičov – Ing. Jana Mečiaková Rok: 2015 Mesiac: Január Viac