Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.01.2016 do 31.12.2016 Rok: 2016 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Dobropisy Názov: Dobropisy od 01.01.2016 do 31.12.2016 Rok: 2016 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 01.01.2016 do 31.12.2016 Rok: 2016 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Ostatné dokumenty Názov: Potvrdenie o cene č. 0285/2017/V-PC – ÚRSO Bratislava Rok: 2016 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o dielo na stavbu: Asfaltovanie miestnej komunikácie v obci Horný Vadičov – RILINE, s.r.o., Ružomberok Rok: 2016 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2/2016 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2016 – DHZ Horný Vadičov Rok: 2016 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Ddatok č. 1 k Zmluve č. 1/2016 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2016 – FK VADIČOV Rok: 2016 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb – Ing. Viera Blažeková Rok: 2016 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 211, sekcia A, k. ú. Horný Vadičov – Emília Hrehorová, Jozef Jankovský Rok: 2016 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 79, sekcia C, k. ú. Horný Vadičov – Emília Hrehorová Rok: 2016 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 61, sekcia C, k. ú. Horný Vadičov – Miroslav Kubík Rok: 2016 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o spolupráci – Oľga Hlincová, Veľký Grob Rok: 2016 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o zabezpečení benefitných poukážok – DOXX Plus č. 16cpK114014 Rok: 2016 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Dohoda č. 16/25/010/96 – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina Rok: 2016 Mesiac: November Viac
Typ: Zmluva Názov: Kúpna zmluva -staré vozidlo – LAGUNA RENAULT-ŽP EKO QELET a.s. Martin Rok: 2016 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Kúpna zmluva na pozemok parc. č. KN-C 1970/67, KN-C 1970/68, KN-C 1970/69 -Alena Švecová, Katarína Kocúrová, Peter Kocúr a Obec Horný Vadičov Rok: 2016 Mesiac: November Viac
Typ: Zmluva Názov: Nájomná zmluva č.4 -2016 – Ing. Alena Kovalíková, Rozkvet 2032-67-53, Považská Bystrica Rok: 2016 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Nájomná zmluva – Nájomný bytový dom A, byt č. 6 – Branislav Minárik Rok: 2016 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Dohoda o skončení nájmu – Monika Bodocká, Horný Vadičov 651 Rok: 2016 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.16-613-03643 – Fond na podporu umenia Bratislava Rok: 2016 Mesiac: Október Viac