Typ: Zmluva Názov: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na nehnuteľnostiach vo vlastníctve Obce Horný Vadičov uzatvorená so SSE -Distribúcia, a. s. Pri Rajčianke 2927/8, Žilina Rok: 2016 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o dielo -118/2016- SoARCH s.r.o., Ing. Jozef Sobčák, Bytčická 16, Žilina Rok: 2016 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 78, sekcia C, k. ú. Horný Vadičov – Dušan Kubík Rok: 2016 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Nájomná zmluva – Nájomný bytový dom B, byt č. 7/652 -Tibor Janek Rok: 2016 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Nájomná zmluva – Nájomný bytový dom B, byt č. 4/652 – Anna Panušková Rok: 2016 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Dohoda o skončení nájmu – Anna Panušková, Dubská cesta 684, Kysucké Nové Mesto Rok: 2016 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Kúpna zmluva – Obec Horný Vadičov a Renáta Kováčiková, Nábrežná 951/22, Kysucké Nové Mesto Rok: 2016 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Dohoda o skončení nájmu – Milan Mičko a Dominika Mičková – Horný Vadičov 652 Rok: 2016 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Horný Vadičov v roku 2016 č. 3/2016 – Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb, Štúrova 1210/61, Kysucké Nové Mesto Rok: 2016 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Darovacia zmluva na nehnutelnosť – novovytvorený pozemok parc.č. 1706/2 – Paulína Káčeriková Horný Vadičov č.248 Rok: 2016 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Nájomná zmluva o prenájme priestorov pre voľnočasové aktivity č. 9/2016 -CVČ Horný Vadičov – Obec Horný Vadičov, ZŠ Horný Vadičov Rok: 2016 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o vytvorení diela: Monografia Obce Horný Vadičov – kapitola: Kataster-Ing. Jozef Káčerik Rok: 2016 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam – Antónia Bíziková, Miloš Bízik, Horný Vadičov 167 Rok: 2016 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 5/2016 z rozpočtu Obce Horný Vadičov v roku 2016 – Združenie mariánskej mládeže Nitra Rok: 2016 Mesiac: August Viac
Typ: Zmluva Názov: Mandátna zmluva na poskytovanie právnych služieb – JUDr. Peter Strapáč, PhD. s.r.o., Advokátska kancelária, Čadca Rok: 2016 Mesiac: August Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva č. 4/2016 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Horný Vadičov v roku 2016 – Centrum sociálnych služieb Fantázia, Belanského 12/8, Kysucké Nové Mesto Rok: 2016 Mesiac: August Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o budúcej kúpnej zmluve – SSE – Distribúcia, a. s. Žilina Rok: 2016 Mesiac: August Viac
Typ: Zmluva Názov: Nájomná zmluva č. 8-2016 – Obec Horný Vadičov, ZUŠ Kysucké Nové Mesto Rok: 2016 Mesiac: August Viac
Typ: Zmluva Názov: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam – Jaroslav Mičunda a Zuzana Mičundová, Horný Vadičov 485 Rok: 2016 Mesiac: August Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 44, sekcia A, k. ú. Horný Vadičov – Ondrej Kubáščik Rok: 2016 Mesiac: August Viac