Typ: Objednávky Názov: Objednávky od 01.01.2017 do 31.12.2017 Rok: 2017 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Dobropisy Názov: Dobropisy od 1.1.2017 do 31.12.2017 Rok: 2017 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Faktúra Názov: Faktúry od 1.1.2017 do 31.12.2017 Rok: 2017 Mesiac: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptemberOktóberNovemberDecember Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 25, sekcia A, k. ú. Horný Vadičov – Katarína Vnuková Rok: 2017 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb – Ing. Viera Blažeková, Stolečné 933, Dlhé Pole Rok: 2017 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 6/652/2017 – Ing. Veronika Mlynárová Rok: 2017 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov – ELEKOS Nitra Rok: 2017 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02204 a DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-513-02204 – Fond na podporu umenia Bratislava Rok: 2017 Mesiac: December Viac
Typ: Zmluva Názov: Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov – Ing. Alena Kovalíková, Rozkvet 2032/67-53, Považská Bystrica Rok: 2017 Mesiac: November Viac
Typ: Zmluva Názov: Licenčná zmluva – TENDERnet s.r.o. Žilina Rok: 2017 Mesiac: November Viac
Typ: Zmluva Názov: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2017. Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie 1/2017 – FK VADIČOV, OZ Horný Vadičov 160 Rok: 2017 Mesiac: November Viac
Typ: Zmluva Názov: Dohoda č. 17/25/010/117 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Rok: 2017 Mesiac: November Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o úvere č.02/082/09 – Dodatok č. 2 – Prima Banka Rok: 2017 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy – ELEKOS, Párovská 44, Nitra Rok: 2017 Mesiac: Október Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 10/651/2017 – Michal Zátorský Rok: 2017 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 9/651/2017 – Miroslava Orešanová Rok: 2017 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 8/651/2017 – Mária Mintáchová Rok: 2017 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 4/651/2017 – Mgr. Iveta Žuborová Rok: 2017 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 3/651/2017 – Ondrej Martinček Rok: 2017 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 1/651-/017 – Viera Galieriková Rok: 2017 Mesiac: September Viac