Typ: Zmluva Názov: Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 3/652/2017 – Bc. Terézia Klučiariková Rok: 2017 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla – WUSTENROT poisťovňa, a. s. Bratislava Rok: 2017 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Kúpna zmluva – nákladné vozidlo Mercedes Benz Vito Rok: 2017 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Výpoveď zmluvy č. ZSV0922201503 – ENVI – PAK, a. s. Bratislava Rok: 2017 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva na poskytovanie servisných služieb – IS – Industry Solutions, a. s. Žilina Rok: 2017 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Dohoda o skončení zmluvy o prenájme dopravného prostriedku k 31.08.2017 Rok: 2017 Mesiac: September Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o opakovanom nájme bytu č. 10/652/2017 – Lukáš Zátorský Rok: 2017 Mesiac: August Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2017 – č. 4/2017 – ŠPORTCENTRUM Žilina, Lieňová 15/9, Žilina Rok: 2017 Mesiac: August Viac
Typ: Zmluva Názov: Príloha č. 1 k Zmluve č. ZVS0922201503 – ENVIPAK, a. s. Bratislava Rok: 2017 Mesiac: Júl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000-371 – Remek, s.r.o., Nálepkova 2, Nitra Rok: 2017 Mesiac: Júl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o právnom zastupovaní – JUDr. Marcel Šmehýl, Daniela Dlabača 2/97, Žilina Rok: 2017 Mesiac: Júl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o právnom zastupovaní – JUDr. Marcel Šmehýl, Daniela Dlabača 2/97, Žilina Rok: 2017 Mesiac: Júl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o vytvorení diela – FS JAVORNÍK LÚKY, Miroslav Štefánik, Lúky 281, Púchov Rok: 2017 Mesiac: Júl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o vytvorení diela – ĽH SOKOLIE, Ladislav Stančiak, Horská 1933, Skalica Rok: 2017 Mesiac: Júl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o vytvorení diela – FS SKALIČAN, Alžbeta Michalovičová, Dr.J.Šátka2767, Skalica Rok: 2017 Mesiac: Júl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o nájme bytu č. 4/652/2017, Nájomný bytový dom „B“ – Lucia Káčeríková Rok: 2017 Mesiac: Júl Viac
Typ: Zmluva Názov: Dohoda o skončení nájmu – Anna Panušková, Dubská cesta 648, Kysucké Nové Mesto Rok: 2017 Mesiac: Júl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o dielo č. 72/ODHM/6/2017 -RÚVZ Čadca Rok: 2017 Mesiac: Júl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva č. 198/2017 o poskytovaní strážnej služby – STANPER SECURITY, s.r.o. Rok: 2017 Mesiac: Júl Viac
Typ: Zmluva Názov: Zmluva o uskutočnení vystúpenia – Róbert Kajzer, Nemečky 170, Prašice Rok: 2017 Mesiac: Júl Viac